Blogginlägg -

ÅRETS VIKTIGASTE SÄKERHETSKONFERENS

Det är med stor spänning och förväntan jag ser fram emot att delta vid Folk och Försvars Rikskonferens som börjar nu på söndag och håller på till tisdag den 15 januari. Folk och Försvar är Sveriges viktigaste folkrörelse för säkerhetsfrågor, och deras årliga konferens i Sälen är årets viktigaste samlingspunkt för såväl berörda aktörer som säkerhetsintresserade. Att vår omvärld och säkerhetsläget förändrats är inga nyheter, men hur vi tacklar dessa utmaningar har under de senaste åren fått förnyad relevans i Sverige.

De många sårbarheter som uppstår i och med en ökad risk för hybridkrigföring innebär att alla samhällsviktiga verksamheter måste arbeta mer koordinerat och proaktivt med säkerhetsfrågor. Det är ett viktigt uppvaknande.

Teracom och försvars- och säkerhetsfrågor

För Teracom har det alltid varit viktigt att delta vid möten och konferenser i sammanhang där telekom, modern radio- och teleteknik, satellitutsändningar och bredbandsabonnemang diskuteras. Detta var desto mer angeläget för oss när en stor del av vår affär var knuten till Boxer. Samtidigt är det minst lika viktigt för oss att delta i arbetet och diskussionen kring försvars- och säkerhetsfrågor. Och som jag beskrev i inledningen är de frågorna mer aktuella nu än någonsin. Därför känns det särskilt spännande och givande att få möjligheten att delta vid Sveriges viktigaste forum för diskussioner om säkerhetspolitik, försvar och samhällets krisberedskap.

Många spännande ämnen att följa

Folk och Försvar är en organisation som samlar hjärtat i folkrörelsesverige – de politiska ungdomsförbunden, fackföreningar och arbetsgivare, NGO:er inom en mängd områden – för att diskutera hur försvar och säkerhet berör vårt samhällsbygge på djupet. Det är en viktig organisation, och deras årliga rikskonferens i Sälen brukar vara tongivande för debatten i frågor om försvar och säkerhet.

Även i år presenterar Folk och Försvars rikskonferens ett gediget program med många centrala försvars- och säkerhetsdebattörer i spetsen. Bland annat kommer säkerhetsläget i Sverige och vår omvärld, totalförsvaret, hybridkrigföring och skyddet av vår demokrati, att avhandlas. Några för oss särskilt intressanta framträdanden handlar om nordiskt civilförsvarssamarbete och hur vi förankrar totalförsvaret i samhället i stort. Därutöver kommer ni även få tillfälle att lyssna till Teracoms vd Åsa Sundberg i en fråga som ligger oss varmt om hjärtat: hur vi kan förbättra samverkan mellan privata och offentliga aktörer för ökad säkerhet och samhällsnytta.

Rivstarten denna vecka

Redan denna vecka har jag värmt upp genom att ha deltagit vid ett fördjupande seminarium som tankesmedjan Frivärld anordnade. Under seminariet fick vi diskutera svensk strategi och hur vi som stat borde tänka kring att hantera den hotbild vi står inför. I samband med seminariet lanserades också antologin ”Säkerhetspolitik för en ny regering”.

Jag skrev även ett inlägg där jag ville lyfta den säkerhets- och totalförsvarsfråga som är högsta prioritet för oss på Teracom, både inför konferensen och för en ny regering. Jag tänker på frågan om ett nytt blåljusnät.

Inför Rikskonferensen i Sälen ser jag fram emot att följa After #sakpol-podden som leds av de mycket välrenommerade försvars- och säkerhetsdebattörerna Annika Nordgren Christensen, Patrik Oksanen och Oscar Jonsson. Podden kommer ni hitta här.

Därutöver kan ni följa alla diskussioner från Rikskonferensen live på Folk och Försvars hemsida och deras Youtube-kanalsamt SVT Forum och SR Studio Ett. Jag rekommenderar också att ni själva ger er in i diskussionen via sociala medier med hashtaggen #fofrk (en förkortning av ”Folk och Försvar Rikskonferensen”). Jag själv har ambitionen att vara aktiv på Twitter under den närmsta veckan, kring och under konferensen. Vi ses i flödet!

Johan Petersson, chef för säkerhet och kommunikation 

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kategorier

  • säkra nät

Kontakter

Teracom Pressavdelning

Presskontakt 08-555 421 55

Relaterat innehåll

”Nytt blåljusnät prioriterad fråga” – MSB:s GD på Rakeldagen

I mångt och mycket har mina texter handlat om de sårbarheter vi ställs inför i vår tid. Konsekvensen av detta är att vi måste stå redo för nya hot och utmaningar. Just det var temat för Rakeldagen – vår beredskap om krisen kommer. En förutsättning för vår beredskap är att frågan om ett nytt blåljusnät avgörs, vilket MSB:s generaldirektör tog upp som en högprioriterad fråga för nästa regering.