Blogginlägg -

Civilt försvar, cyberhot och näringslivets roll i totalförsvaret i fokus på Folk och Försvars Rikskonferens

Efter tre fullspäckade dagar på Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen är jag fylld av nya insikter och intryck från Sveriges främsta försvars- och säkerhetsexperter. I år fick Teracom möjligheten att prata om några för oss viktiga ämnen: hur det offentliga och det privata kan komplettera varandra samt hur vi skapar ett säkert och robust samhälle såväl vid fred som höjd beredskap och krig.

Nya hot, i synnerhet cyberhot

Så här efteråt kan jag nämna några för oss centrala ämnen som togs upp under konferensen:

  • Civilt försvar. Under konferensen talade de nordiska civilförsvarsmyndigheternas generaldirektörer om hur hoten blir mer gränsöverskridande och asymmetriska, vilket ställer högre krav på samhällets och civilpersoners beredskap. Justitieminister Morgan Johansson (S) nämnde också civilt försvar som moraliskt rätt, effektivt och nyttigt även i fredstid. I en intervju i veckan nämner dessutom Dan Eliasson, generaldirektör MSB, att civilplikten kan behöva reaktiveras. Här på bloggen kommer ni få möjlighet att läsa mycket om olika aspekter av civilt försvar..
  • Cyberfrågorna. Nästintill alla talare lyfte behovet av ett förstärkt cyberförsvar, med utgångspunkten att cybersäkerhet blir mer och mer viktigt för totalförsvaret. ÖB presenterade mer utvecklade tankar på att utbilda IT-soldater och Teracoms VD Åsa Sundberg lanserade vår syn på ett ”cyberhemvärn”. Cyberfrågan är ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat och som jag kommer skriva om vid flera tillfällen på bloggen. Läs gärna mitt tidigare inlägg på ämnet: Cybersäkerhet – en av vår tids viktigaste försvarsfrågor.
  • Näringsliv och det offentliga. I måndags stod Åsa Sundberg på scen för att diskutera Teracoms syn på hur näringslivets roll i totalförsvaret kan förbättras. Framför allt lyfte Åsa tre områden som kräver statlig rådighet: garanterad nättäckning i glesbygd, nättillgång till räddningspersonal och lösningar för överföring av känslig information. Därutöver pekade hon på att näringslivet har en nyckelroll i att komplettera och bistå totalförsvaret vid höjd beredskap, inte minst utifrån att beredskap borde ses som en hållbarhetsfråga för näringslivet. Detta ämne kommer vi få anledning att återkomma till.

Lyssna gärna också på podd72 – en podd som drivs av försvars- och säkerhetsdebattörerna Annika Nordgren Christensen, Patrik Oksanen och Oscar Jonsson – där Teracoms deltagande på måndagskvällen omtalas.

Säkra och robusta telekommunikationer – en grundpelare i samhället

Under konferensen tog USA:s försvarsexpert Scott Baum upp säkra och robusta telekommunikationer som en grundpelare i samhället och en del av Sveriges försvar. Vi på Teracom kan bara instämma. I samband med konferensen skrev vår VD Åsa Sundberg en debattartikel i Dagens industri på samma tema. I artikeln understryker hon vikten av fungerande kommunikationslösningar i ett modernt uppkopplat samhälle samt behovet av ett robust it-försvar och en garanterad kommunikationskapacitet i krissituationer. För att åstadkomma detta behövs ett nytt blåljusnät, och vi på Teracom har beredskap för att spela en central roll så snart ett beslut har fattats i frågan.

Väl mött på bloggen och Twitter!

Ämnen

  • Försvarsfrågor

Kategorier

  • säkra nät

Presskontakt

Teracom Pressavdelning

Presskontakt 08-555 421 55

Relaterat innehåll