Gå direkt till innehåll
Textilia Hållbarhetsredovisning 2018
Textilia Hållbarhetsredovisning 2018

Pressmeddelande -

Hållbarhet handlar om att ta ansvar - Textilia Hållbarhetsredovisning 2018

Hållbarhet är en kärnfråga för alla delar av vår verksamhet och för våra intressenter såsom kunder, medarbetare och samhället i stort. Som Sveriges största textilservicepartner till offentlig vård och omsorg arbetar vi med att säkerställa en så hållbar tjänst som möjligt genom hela tvättprocessen och textiliernas livscykel – från tillverkning och användning till återvinning. För oss handlar hållbarhet om att ta ansvar.

Socialt ansvar: Vi ska ta hand om våra anställda och säkerställa en bra och säker arbetsmiljö. Vi ska även se till att de människor som tillverkar våra textilier har en bra och säker arbetsmiljö.

Miljöansvar: Vi ska begränsa vår miljöpåverkan i vår produktion och i våra transporter så långt som möjligt. Vi ska driva utvecklingen av bättre och mer hållbara textilier. Vi ska även vara med och driva utvecklingen av återanvändning och återvinning av textilier.

Samhällsansvar: Vi ska bidra till en positiv samhällsutveckling. Vi skall hjälpa människor som har svårt att komma in på arbetsmarknaden att få möjlighet till sysselsättning. Vi ska bidra till inkludering och mångfald.

Mål

Utifrån våra betydande aspekter och risker har vi satt upp våra övergripande företagsmål.

Miljö

-2020 ska våra 5 stora tvätterier klara Svanen version 3.

-2035 ska Textilias verksamhet i Sverige vara klimatneutral.

-2020 ska 25% av våra inköp utgöras av hållbara textilier.

-Vi ska skapa förutsättningar för en storskalig återanvändning och återvinning av de textilier vi inte längre kan leverera till kund.

Arbetsmiljö

-Korttidssjukfrånvaro under 3 %.

-Allvarliga olyckor ska vara 0 stycken.

CSR

-100% av våra textilproducenter i riskländer ska ha aktuell revisionscykel.

-100% av våra textilproducenter i riskländer ska ha acceptabelt revisionsresultat.

Utmaningar

Enligt Jonas Olaison, Hållbarhetchef på Textilia ligger de stora utmaningarna framåt i tillverkning och återvinning av textilier. Han berättar;

– Störst del av miljöpåverkan ligger i produktion och leverans av textilier till Sverige. Kan vi öka omsättningen av textilier och därmed köpa in färre, så är vi på god väg mot både en bättre ekonomi och miljö. Vi tittar också kontinuerligt på hur vi kan byta ut material mot alternativ som inte påverkar miljön lika mycket som till exempel bomull. Och sist men inte minst så behöver vi lösa frågan om hur vi återvinner textilierna efter att de förbrukats.

Höjdpunkter

-Textilia fick 2018 utmärkelsen Inspiratör för Hållbarhet av Greenmatch.se som en av årets mest inspirerande röster för hållbarhet.

-Textilia är sedan hösten 2018 delägare i företaget re:newcell i Kristinehamn, som har utvecklat en världsunik återvinningsprocess för textil i industriell skala.

-Finansiering från Vinnova för ett fristående projekt i syfte att ska skapa nya produkter av kasserade textilier och därmed förlänga livslängden på textilierna.

För mer information kontakta

Jonas Olaison, Hållbarhetschef Textilia

E-post: jonas.olaison@textilia.se

Telefon: 019-194504

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Textilia erbjuder smarta, miljövänliga och kostnadseffektiva textilservicelösningar för kvalitetsmedvetna kunder inom vård och omsorgssektorn i Norden. Det betyder bland annat att vi varje dag tvättar och levererar 100 ton arbetskläder och textilier över hela landet och får många hårt arbetande människor att känna yrkesstolthet och värdighet mitt i en tuff verklighet. Vi är ca 650 anställda och har produktionsanläggningar i Boden, Långsele, Rimbo, Göteborg, Karlskrona, Örebro och Malmö. Huvudkontor i Örebro. Textilia omsätter cirka 650 mkr per år. Läs mer på textilia.se

Kontakter

Anna Hallberg

Anna Hallberg

Presskontakt Kommunikationschef 0702-686965

Relaterat innehåll

Textilia erbjuder hållbar textilservice till kunder med krav på service, kvalitet och hygien.

Textilia erbjuder hållbar textilservice till kunder med krav på service, kvalitet och hygien. Med engagemang, transparens och innovativa lösningar skapar vi tillsammans med våra kunder en renare morgondag. Textilia består av 750 medarbetare och omsätter ca 900 mkr. Produktionsanläggningar finns över hela Sverige: Boden, Långsele, Umeå, Rimbo, Örebro, Karlskrona, Vetlanda, Göteborg och Malmö.

Textilia
Box 1544
701 15 ÖREBRO
Sverige