Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Textilia och Texi i samarbete

Textilia och det norska teknikföretaget Texi har ingått ett samarbete kring RFID-baserad plaggdistribution. Genom samarbetet kommer Texis lösningar kunna integreras i Textilias textilservicetjänster på den svenska marknaden.

Texi AS har sedan 2001 utvecklat hårdvara samt mjukvara för att baserat på RFID-teknik erbjuda full spårbarhet på exempelvis personalplagg inom sjukvården. Texis patenterade skåp, att likna vid vanliga garderober, är utrustade med antenner och mjukvara som genom en integration med tvätteriet ger slutkunden en bättre tillgänglighet, kontroll och uppföljning.

Textilia är Sveriges största leverantör av integrerade textilservicetjänster till Hälsa & Sjukvård i Sverige och har länge drivit teknikfrågorna framåt. Sedan tidigare sker automatisk plaggdistribution genom conveyor-baserade system och Texis skåplösningar kommer nu att kunna erbjudas som alternativ och komplement då de delvis svarar upp mot olika kundbehov.

- Textilia strävar hela tiden efter att förbättra kvalitet och frigöra resurser för våra kunder. Automatisk och RFID-baserad plaggdistribution har länge varit ett bra verktyg för ökad tillgänglighet, bättre uppföljningsmöjligheter och lägre kapitalbindning, vilket sammantaget syftar till att uppnå lägre kostnader för våra kunder. Texis lösningar är spännande och kompletterar Textilias kunderbjudande på ett utmärkt sätt, menar Magnus Söderberg, affärschef Textilia.

- Texis lösningar ligger i framkant och har tidigare rönt framgångar på framförallt den norska marknaden. Vi vet att intresset för Texi är stort i Sverige och som en integrerad lösning i Textilias textilservice är vi övertygade om att även svenska sjukhus har mycket att vinna på att börja använda Texi. Vår analys visar att det finns stora vinster att hämta för alla i värdekedjan om kapitalbindningen kan reduceras och uppföljningen förbättras, säger Eirik Wekre, styrelseordförande Texi.

Som ett led i marknadssamarbetet, där Textilia med vissa undantag blir exklusiv leverantör av Texis lösningar på den svenska marknaden, kommer Textilia också att genom en nyemission förvärva en minoritetsandel i Texi AS.

FRÅGOR BESVARAS AV
Tomas Bergström, VD Textilia, +46 70-317 8092
Eirik Wekre, styrelseordförande Texi, +47 915 11 422

Ämnen


Textilia är den största aktören i Sverige inom textilservice till kunder inom Hälsa & Sjukvård. Även inom Hotell & Restaurang har Textilia kunder över hela landet. Modern textilservice är en utpräglad tjänsteverksamhet där Textilia i kundanpassade och integrerade textiluthyrningssystem frigör resurser för sina kunder. Varje dag hämtar, tvättar och levererar Textilia närmare 100 ton textilier.

Kontakter

Anna Hallberg

Anna Hallberg

Presskontakt Kommunikationschef 0702-686965

Textilia erbjuder hållbar textilservice till kunder med krav på service, kvalitet och hygien.

Textilia erbjuder hållbar textilservice till kunder med krav på service, kvalitet och hygien. Med engagemang, transparens och innovativa lösningar skapar vi tillsammans med våra kunder en renare morgondag. Textilia består av 750 medarbetare och omsätter ca 900 mkr. Produktionsanläggningar finns över hela Sverige: Boden, Långsele, Umeå, Rimbo, Örebro, Karlskrona, Vetlanda, Göteborg och Malmö.

Textilia
Box 1544
701 15 ÖREBRO
Sverige