Pressmeddelande -

Fyra svenskar utvalda att medverka när FN utreder ”Naturens rättigheter”

På uppdrag av FN:s generalförsamling pågår just nu en dialogprocess för naturens rättigheter under rubriken ”Harmony with Nature”. Fyra svenskar ingår i initiativet; Pella Larsdotter Thiel, Anders Tivell, Henrik Hallgren och Niklas Högberg - samtliga med en koppling till Lodyn, en organisation som bland annat arbetar för att öka kunskapen om naturens rättigheter i Sverige.

Kunskapsnätverket ”Harmony with Nature” består av praktiker, akademiker och forskare. Initiativet för fram: ”En icke-antropocentrisk, eller Jordcentrerad, världsbild, även kallad en jordlig rättsfilosofi. Centralt i denna världsbild är erkännandet av naturens egenvärde och av relationen mellan människan och Jorden som symbiotisk, sammanvävd och föremål för universums naturliga lagar.”

Pella Larsdotter Thiel berättar:
- De ekologiska kriser vi står inför har sin grund i dåliga relationer mellan det mänskliga samhället och resten av naturen. Det är inte så konstigt eftersom när endast den ena parten i en relation, människan, har rättigheter kan inte relationen bli bra. Därför uppfattar vi oss som separerade från naturen. För att kunna fungera som en del av Jordens levande helhet behöver vi erkänna att andra levande varelser också har rättigheter, i kraft av sin existens.

De ca 150 ”experterna” från olika håll i världen ska innan midsommar besvara ett antal frågor om sätt att implementera en jordlig rättsfilosofi, möjliga hinder och rekommenderade prioriteringar. Svaren sätts samman till en rapport till FN:s generalförsamling. Fokus för dialogen är att hitta sätt att omskapa system för mänsklig styrning (governance) så att de utgår ifrån ett perspektiv där Jorden, inte människan, är i centrum.

- Detta är en revolutionerande tanke som dock är stark på många håll i världen, framförallt i Sydamerika, fortsätter Pella Larsdotter Thiel. Jag tycker att det är fantastiskt att FN så centralt lyfter det här perspektivet och visar att mänskliga rättigheter och naturens rättigheter hänger intimt ihop.

Aktuellt
Almedalen 6/7 och 7/7

”Ekocidlagstiftning inom FN – för ett skifte mot grön ekonomi”
Arrangör: Ekobanken och End Ecocide Sverige. Läs mer här!

Konferens ”Naturens rättigheter”, våren 2017 i Stockholm
Lodyn och End Ecocide Sverige planerar en konferens om ”Naturens rättigheter” i Stockholm under våren 2017.

Länkar
Pella Larsdotter Thiel medverkar i Naturmorgon om FN´s dialogprocess
Krönika i Landets Fria Tidning
Harmony with Nature

Lodyn är ett nätverk för ekopsykologi, naturvakenhet och aktivism som arbetar för att hela och fördjupa människans relation till naturen. Vi ser oss som en del av en mångfacetterad, världsomspännande rörelse som verkar för det gröna skiftet, ett skifte från dagens ohållbara industrisamhällen till hållbara och livsbefrämjande gemenskaper.
Lodyn Facebook
Lodyns kurser och utbildningar

End Ecocide Sverige är ett svenskt nätverk som arbetar med att sprida idén om en internationell ekocidlagstiftning och med att sammanföra aktörer som kan arbeta för att detta förverkligas. Vi arbetar bl a med att lyfta frågan inom svenskt näringsliv och inom akademin. Vi samarbetar med Polly Higgins (www.eradicatingecocide.com) och är en del av det globala nätverket End Ecocide on Earth (www.endecocide.org)
Facebook: End Ecocide Sweden
Twitter: @EndEcocideSWE
Frågor och svar om ecocide

Kontakt
För intervjuer och mer information vänligen kontakta;
Annette Ericsdotter Bettaieb, PR och föreläsningar, annette@tgim.se, 070-777 91 00
Pella Larsdotter Thiel, pella@braveworld.nu, 073-658 98 84

Relaterade länkar

Ämnen

 • Företagande

Kategorier

 • polly higgins
 • naturfilosofi
 • naturvakenhet
 • governance
 • jordlig rättsfilosofi
 • ekopsykologi
 • lodyn
 • naturens rättigheter
 • anders tivell
 • henrik hallgren
 • niklas högberg
 • pella larsdotter thiel
 • harmony with nature
 • united nation
 • fn
 • end ecocide sweden
 • end ecocide sverige
 • end ecocide
 • endecocide
 • almedalen
 • almedalen2016
 • ekobanken

Regioner

 • Gotland

TGIM - Thank God It´s Monday
Box 4117
SE-102 62 Stockholm

Office: +46 8 55 11 65 00
http://www.tgim.se

TGIM - Thank God It's Monday har spetskompetenser inom CSR,
management, storytelling, marknadsföring samt digitala och sociala medier.

Vill ni synas?: Det är viktigt för oss att ni har kontrollen, att ni får fram er vinkling, det ni vill belysa - på ett sätt som känns bra. Vi mixar traditionellt pressarbete med sociala media och videointervjuer. Stöd finns även för eventmarketing. Kontakta oss!

Kontakter

Annette Ericsdotter

Presskontakt CEO/Founder Storytelling - Marketing +46 70 777 91 00

Relaterat innehåll