Pressmeddelande -

Bättre än väntat för The Absolut Company

Pernod Ricard, världens näst största vin- och spritproducent och moderbolag till The Absolut Company, minskar försäljningen med 9,5 procent till 8 448 miljoner euro för räkenskapsåret 2019/2020. Vinsten justerad för engångsposter minskar med 13,7 procent till 2 260 miljoner euro. Den globala försäljningen av Absolut Vodka, koncernens största produkt och världens sjätte största spritvarumärke till volym, minskade med 11 procent. Samtidigt ökade försäljningen av den rombaserade likören Malibu med 6 procent.

Hela spritbranschen har påverkats av covid-19-pandemin, med minskad försäljning i barer, hotell, restauranger och flygplatser till följd av ändrade konsumtionsmönster och restriktioner.

I april beräknades det att pandemin skulle orsaka ett vinsttapp under föregående räkenskapsår på omkring 20 procent för Pernod Ricard-koncernen som helhet, en prognos som reviderades i juli till omkring 15 procent. Med andra ord har koncernen, trots ett svårt affärsklimat, presterat relativt väl under förutsättningarna.

Det gäller även The Absolut Companys varumärkesportfölj. Pandemins påverkan på företagets affär mildrades något av att varumärkena Absolut Vodka, Malibu och Kahlúa stått emot bra och presterat jämförelsevis väl i de försäljningskanaler som varit fortsatt öppna under pandemin, främst dagligvaruhandeln.

Den generellt nedåtgående trenden i branschen har påverkat Absolut Vodka, med anledning av varumärkets globala närvaro samt starka position inom travel retail och försäljningskanaler som förlitar sig på utskänkning, exempelvis restauranger, barer och hotell. Absolut Vodkas internationalisering fortsätter emellertid, och varumärket vinner marknadsandelar i försäljningskanaler som är fortsatt öppna, primärt butikshandel, i viktiga länder som Tyskland, Frankrike, Kanada och Storbritannien.

Romlikören Malibu går mot strömmen

Varumärket Malibu trotsar marknadens utmaningar och fortsätter sin positiva utveckling från tidigare år, framförallt tack vare framgångar på den amerikanska marknaden. Under året har försäljningen ökat 6 procent.

– Vi är stolta över att våra varumärken visar en sådan motståndskraft under den här svåra tiden och att konsumenterna väljer våra produkter när försäljningen flyttar från restauranger, flygplatser och barer till dagligvaruhandeln, säger Anna Malmhake, VD och styrelseordförande på The Absolut Company.

Det finns flera anledningar till att varumärkena har presterat relativt väl på en för tillfället tuff marknad. De är välkända, har en bra distribution och säljs till en högre men samtidigt prisvärd nivå. Den här kombinationen har visat sig tilltala konsumenterna under våren och sommaren.

Betydande insatser för sjukvården under pandemin

– Det kanske mest tillfredställande under den här svåra perioden är att vi genom att styra om vår tillverkning bidrog till att lindra bristen på handsprit på svenska sjukhus under den mest akuta krisen i våras, säger Anna Malmhake.

I mars skiftade The Absolut Company sin produktion för att hjälpa den svenska sjukvården att täcka behovet av handsprit och desinfektionsmedel. Fram till juni producerade företaget 3,4 miljoner liter 96-procentig etanol. De tillverkare av desinfektionsmedel och handsprit som köpte etanolen till en symbolisk summa, donerade i sin tur hela besparingen till välgörenhetsinsatser kring covid-19. Hittills har de kunnat donera 6,6 miljoner kronor till välgörenhet.

För mer information, kontakta:

Paula Eriksson, VP Corporate Affairs & Communications
Tel: 070 – 190 12 07
E-post: paula.eriksson@pernod-ricard.com

Ämnen

  • Ekonomi

Regioner

  • Skåne

The Absolut Company har det globala ansvaret för produktion, utveckling och strategisk marknadsföring av Absolut Vodka, Malibu, Kahlúa och Our/Vodka. Absolut Vodka är världens sjätte största internationella spritvarumärke. All Absolut Vodka tillverkas i Åhus, Skåne, med samma kontinuerliga destillation som introducerades av dess progressive grundare LO Smith. Idag är det Sveriges enskilt största livsmedelsexport. Malibu är världens största rombaserade spritdryck med kokosnötssmak. Kahlúa kaffelikör är världsledande inom sitt segment. Sedan juli 2008 är The Absolut Company, tidigare V&S Vin & Sprit AB, ett bolag inom Pernod Ricard-koncernen, nummer två inom vin och sprit globalt. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Företaget har 550 anställda och försäljning i över 120 marknader.

Kontakter

Paula Eriksson

VP Corporate Affairs & Communications Corporate Affairs & Communications 070-190 12 07

Relaterat innehåll