Gå direkt till innehåll
RSFL Ungdom sluter upp för att backa Be Seen. Be Heard och namninsamlingen för #Rösträtt16!
RSFL Ungdom sluter upp för att backa Be Seen. Be Heard och namninsamlingen för #Rösträtt16!

Pressmeddelande -

RSFL Ungdom sluter upp för att backa Be Seen. Be Heard och namninsamlingen för #Rösträtt16!

The Body Shop och Youth 2030 Movement siktar på att skriva om reglerna och utöka demokratin till att inkludera 16-18 åringar.

I januari lanserades namninsamlingen för #Rösträtt16 som ska samla in minst 30 000 underskrifter och kräva att riksdagen ändrar kommunallagen så att Sverige kan ha testverksamhet med rösträtt från 16 år i kommunala val 2026. I mars anslöt elevrörelsen genom Elevernas Riksförbund som partner till kampanjen.

Idag är The Body Shop stolta att kunna presentera att även RFSL Ungdom sluter upp för att backa Be Seen. Be Heard. och namninsamlingen. RFSL Ungdom arbetar för att stärka unga hbtqi-personers självbild genom ökad kunskap, förståelse och handlingskraft. Visionen är en värld fylld av kärlek och respekt, där hbtqi-ungdomar är, lever och uttrycker sig som de själva vill.

- Arbetet för hbtqi-ungdomars rättigheter nedprioriteras både på grund av heteronormer och åldersnormer. Våra medlemmar är jätteaktiva i kampen för sina egna och andras rättigheter, och ändå räknas inte deras åsikter lika mycket som vuxnas. Nästa självklara steg för att öka ungas inflytande är att sänka rösträttsåldern till 16 år. Massor av beslut tas varje dag runt om i landet som berör barn och unga, som vi saknar möjlighet att påverka. Det är även viktigt för demokratins skull - att de som påverkas av beslut har möjlighet att välja sina politiska företrädare och kan göra sina röster hörda, säger Elias Fjellander, Förbundsordförande RFSL Ungdom.Youth 2030 Movement och RFSL Ungdom lyfter gemensamt till debatten att var tredje ung hbtq-person blir utsatt för mobbning i skolan och självmordstankar är ungefär fyra gånger så vanligt bland unga hbtq-personer som bland andra unga. Det är väldigt skilda erfarenheter men den röda tråden är att det är barn som är utsatta. Många barn och unga har försökt larma om allvarliga situationer i månader, ibland år, utan att förändring har skett. Det behöver ske förändring i skolmiljön.

Men det behövs inte bara förändring i synen på alla människors rätt till sin sexuella läggning, könsidentitet, könsuttryck och könskaraktäristika. Det behövs även ett skifte i synen på ålder. Anledningen till att unga hbtq-personer osynliggörs och att diskriminering i skolan tillåts pågå handlar även om synen på unga. Det handlar både om att barn blir utsatta, och att det är särskilda grupper av barn. Barn vars röster inte får höras, som inte anses värda att lyssna på - dels på grund av kön, etnicitet, kriminalitet, men också på grund av deras ålder. Vi som samhälle är inte vana att ta ungas röster, behov och upplevelser på allvar.

Ungas hälsa nedprioriteras för att de är unga, och de tas inte på allvar när de larmar om sin utsatthet. Därför behövs en förstärkning av ungas rättigheter, och vi tycker att nästa självklara steg är att sänka rösträttsåldern till 16 år i lokala val. Massor av beslut tas varje dag runt om i landet på kommunal och regional nivå som berör barn och unga, som de saknar möjlighet att påverka. Det är även viktigt för demokratins skull - att de som påverkas av beslut har möjlighet att välja sina politiska företrädare och kan göra sin röst hörd.

The Body Shop initierade den globala kampanjen Be Seen. Be Heard. 2022 i samarbete med FN:s ungdomsändebud för att stärka ungas politiska deltagande. Målet är att ändra lagstiftning och- eller policys i de länder där The Body Shop är verksamma. Under 2022 har framsteg gjorts på området i flera länder.

I samarbete med FN släpptes också rapporten "Be Seen. Be Heard. Förstå ungas politiska deltagande". Rapporten är den mest omfattande The Body Shop släppt kampanjhistoriskt och omfattar 26 länder och fler än 27 000 svarande.

-Vi tror på ungas rätt att delta i politiska beslut vars konsekvenser de kommer få leva med. Världen står inför utmaningar som klimatkris, konflikt, socio-ekonomisk ojämlikhet, rasism och könsbaserad ojämlikhet. Genom att inkludera unga i politiskt beslutsfattande öppnar vi upp för de nya perspektiv världen behöver. Vi är glada och stolta att kroka arm med RFSL Ungdom i denna kampanj, säger Matilda Wiechel, Activism & Communications Manager på The Body Shop Sverige och Danmark.

.

Det är dags att göra demokratin större genom att släppa in unga - på riktigt!

Skriv på här för en större demokrati!

Ta del av rapporten Be Seen. Be Heard. Förstå ungas politiska deltagande.

Läs mer om kampanjen.

.

OM RFSL UNGDOM

RFSL Ungdom är ungdomsförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras, intersexpersoners, asexuellas och aromantiskas rättigheter. RFSL Ungdom arbetar för att stärka unga hbtqi-personers självbild genom ökad kunskap, förståelse och handlingskraft. Visionen är en värld fylld av kärlek och respekt, där hbtqi-ungdomar är, lever och uttrycker sig som de själva vill.

OM YOUTH 2030 MOVEMENT

Youth 2030 Movement är en rörelse som bildades 2019 på initiativ av unga och vuxna som tillsammans kämpar för unga människors plats i demokratin. Utöver att kämpa för sänkt rösträttsålder hjälper rörelsen kommuner att inkludera unga, fördelar bidrag till demokratiprojekt, och förändrar beslutsfattares syn på unga. Läs mer om Youth 2030 Movement på youth2030.se och störredemokrati.nuÄmnen

Regioner


OM THE BODY SHOP. Globalt varumärke och certifierat B Corp™ som grundades av Anita Roddick i engelska Brighton 1976. Anita banade vägen för filosofin att företagande kan vara en god kraft i världen, vilket fortfarande är varumärkets drivkraft. The Body Shop tillhandahåller etiska och hållbara produkter med ingredienser av naturligt ursprung för kroppsvård, hudvård, hårvård och makeup. I dag finns ca 3 000 The Body Shop-butiker i över 75 länder. The Body Shop ingår i Natura &Co – en värderingsdriven, global kosmetikagrupp med det gemensamma målet att skapa en positiv ekonomisk, social och miljömässig påverkan.

2023 utnämndes The Body Shop för femte året i rad till Sveriges mest hållbara skönhetsvarumärke enligt Sustainable Brand Index™, Europas största varumärkesundersökning om hållbarhetskommunikation.

The Body Shop var det första globala skönhetsföretaget att börja kämpa mot djurförsök 1989. Sedan dess har företaget fortsatt sitt outtröttliga arbete för djurens rättigheter och hjälpt till att bana väg för det nuvarande förbudet mot djurförsök i kosmetikaproduktion i Europa.

8,3 miljoner människor skrev under kampanjen Forever Against Animal Testing för att stoppa djurförsök globalt och när EU förbudet mot djurförsök igen hotas av nya testkrav var The Body Shop medgrundare till medborgarinitiativet Save Cruelty Free Cosmetic - som 2022 nådde målet på en miljon höjda röster för hålla EU fritt från djurförsök inom kosmetik.

Det aktivistiska varumärket kommer att vara helt veganskt och certifierat av The Vegan Society under 2023.

Kontakter

Matilda Wiechel

Matilda Wiechel

Presskontakt Activism and Communications Manager Corporate Activism, Communication and Marketing Sweden and Denmark 0046 (0)10 410 40 00

Relaterat innehåll

"Be courages. It´s one of the few places left uncowded", Anita Roddick, miljö- och människorättsaktivist och grundare av The Body Shop.

Global cruelty-free ikon och certifierat B Corp™ som kämpat för sociala och miljömässiga hållbarhetsfrågor sedan 1976 då varumärket grundades av Anita Roddick. The Body Shop banade vägen för filosofin att företagande ska vara en kraft för positiv förändring i världen, vilket fortfarande är varumärkets syfte.

The Body Shop skapar etiska, effektiva och hållbara produkter med ingredienser av naturligt ursprung inom kroppsvård, hudvård, hårvård och makeup. Idag finns ca 2 500 The Body Shop-butiker i över 80 länder fyllda med kroppsälskande produkter skapade av effektiva ingredienser av naturligt ursprung – för alla.

The Body Shop är det första globala varumärket med 100 % veganska ingredienser certifierade av Vegan Society.
Sexfaldigt utnämnda till Sveriges mest hållbara skönhetsvarumärke enligt konsumenterna i Sustainable Brand Index™, Europas största oberoende varumärkesundersökning om hållbarhet.