Gå direkt till innehåll
Agroekologiskt jordbruk i Uganda. Foto The Hunger Project
Agroekologiskt jordbruk i Uganda. Foto The Hunger Project

Pressmeddelande -

Den globala matförsörjningen är hotad

Ny forskning visar att hela den globala matförsörjningen är hotad av klimatförändringarna. Nu är det dags att på riktigt inse vikten av att satsa på småskaliga jordbruk och att inkludera människor som lever i hunger i lösningen.

– Såväl fattiga som rika länder kan komma att drabbas av brist på livsmedel, säger Kevin Adams vid Stockholm Environment Institute. Det rapporterade Ekot i torsdags.

– När de länder som producerar livsmedel utsätts för t ex torka eller extrema skyfall så påverkas också de som importerar. De här riskerna är större än vad man antagit tidigare och det är något som påverkar alla länder, säger Adams.

  Forskare har beräknat att om ungefär 80 år kan tillgången på majs ha minskat med 27 procent, kaffe med nära 50 procent och soja, en viktig råvara för foder, kan ha minskat med 7 procent. Och dessa risker är snarare i underkant, menar Adams. Alla länder, fattig som rika, påverkas av klimatförändringarna. 

  Idag ökar den kroniska hungern. En av orsakerna är klimatförändringarna. Samtidigt tvingas fler och fler människor lämna sina hem till följd av att klimatet förändras. Över 800 miljoner människor lever idag i hunger, och det är inte på grund av bristen på mat. Nej, hunger handlar om att ha tillgång till näringsrik mat och om bristen på makt och medel för att kunna försvara sin rätt till detta. Dagens livsmedelssystem är ömtåligt och hjälper till att upprätthålla hunger. Att investera i lokalt jordbruk och lokala lösningar kommer att gynna alla, producenter som konsumenter i rika som fattiga delar av världen. Därför föreslår vi:

  • Fler och större satsningar på klimatbistånd riktat till småbrukare, men också ett bistånd som ökar kunskapen om näringsrik mat där människors egna erfarenheter av jordbruk och mathållning tas till vara.
  • En majoritet av världens småbrukare är kvinnor. Deras röster måste höjas, särskilt högre upp i värdekedjan.

  The Hunger Project arbetar för att höja kunskapen om hunger och driva på en utveckling mot noll hunger. Vi vet att det är människor som själva lever i hunger som behöver driva utvecklingen. De har kunskaper och erfarenheter av hållbart och diversifierat jordbruk, ett jordbruk som kan rädda både planet och människa. Först när vi ser människor som lever i hunger som en del av lösningen, inte som problemet, har vi möjlighet att avskaffa hungern.

  Malin Flemström, vd The Hunger Project

  Ämnen

  Kategorier


  The Hunger Project är en global organisation som verkar för att avskaffa hunger genom utveckling ledd av människor som själva lever i hunger och fattigdom. Vi arbetar globalt och driver program i 13 länder i Afrika, Latinamerika och Asien. I Sverige jobbar vi med utbildning, informationsspridning och insamling till de globala programmen. The Hunger Project följer Svensk Insamlingskontrolls riktlinjer och har 90-konto. Mer om The Hunger Project: https://thehungerproject.se/ och www.thp.org.

  Kontakter

  Tina Forslund

  Tina Forslund

  Presskontakt Kommunikatör/Pressekreterare 0704 - 62 70 10
  Malin Flemström

  Malin Flemström

  Presskontakt Vd 0703 57 68 24

  Relaterat innehåll

  Vi arbetar för en värld utan hunger.

  Vi på The Hunger Project vet att noll hunger är möjligt. I över 25 år vi arbetat för att utveckla hållbara strategier för att minska hunger och fattigdom på gräsrotsnivå med kvinnor i fokus. Våra program finns i dag i 13 länder i Afrika, Asien och Latinamerika och når 17 miljoner människor.

  The Hunger Project Sverige
  Lugnets Allé 1
  120 65 Stockholm
  Sverige