Gå direkt till innehåll
Två folkvalda byrådsledamöter som ingår i The Hunger Projects ledarskapsprogram i Indien.
Två folkvalda byrådsledamöter som ingår i The Hunger Projects ledarskapsprogram i Indien.

Pressmeddelande -

Fortsatt kamp mot pandemin på den indiska landsbygden

I mars i år drabbades Indien av en brutal andra våg av covid-19. Antalet smittade ökade snabbt och bristen på sjukvårdsutrustning, mediciner och syrgas började skörda liv. Den här gången spreds smittan dessutom till Indiens utsatta och dåligt rustade landsbygdsområden, där The Hunger Project arbetar för att mobilisera och stötta kvinnor att ställa upp i val och organisera sig politiskt.

Sedan den första vågen, förra året, har The Hunger Project i Indien redan en upparbetad struktur för att kunna nå ut med livsviktig information till varje invånare i varje lokalsamhälle. Våra medarbetare och de lokala kvinnliga ledarna som vi stöttar når människor i 7 600 byar. The Hunger Project har tidigare rapporterat om de inte mindre än 8 000 kvinnliga lokala ledarna som organiserade sig i whatsappgrupper för att sprida information om viruset. Under förra året nådde de hela 74 miljoner lyssnare med radiosändningar om livsmedelssäkerhet och folkhälsa. Dessutom spred de information om vaccin och motverkade myter kring vaccinet till 500.000 invånare på landsbygden, genom telefonkedjor.

– Vårt arbete är fältrelaterat och med lockdowns praktiskt taget över hela landet har de flesta aktiviteter nu tillfälligt stannat av. Vår personal har intensifierat sin kommunikation via sociala medier och telefonsamtal. De lokalt folkvalda kvinnliga ledarna vi stöttar har å andra sidan intensifierat arbetet på många fronter. Tillsammans fortsätter vi kampen med allt vi har, säger Ruchi Yadav, programchef på The Hunger Project i Indien.

  De folkvalda kvinnorna arbetar nu med att:

  • informera om covid-19, smittspridning och vaccinering, uppmanar till vaccination
  • säkerställa distribution av mat till rimliga priser
  • informera om och se till att människor drar nytta av de offentliga välfärdssystem som finns
  • övervaka dricksvattenkällor, vaccinationscenter etc för att motverka trängsel
  • stötta vårdcentraler och sjukhus med smittspårning, distribution av mediciner, ansiktsmasker och handsprit.

  Ytterligare en viktig del i kvinnornas arbete är att kampanja och arbeta aktivt för att stoppa mäns våld mot kvinnor. Pandemin har gjort att fler kvinnor och flickor i Indien utsatts för våld och övergrepp, inte minst i hemmet. I den andra vågen har man sett att barnäktenskap och handel med barn har ökat. Det stigande antalet döda i covid har lämnat många barn föräldralösa i en utsatt situation. De lokala volontärerna stöttar bland annat genom att informera om den hjälplinje man kan ringa, och i många fall lyckas de stoppa barnäktenskap genom att prata med familjerna.

  Det The Hunger Project Indiens anställda gör är framför allt att hålla kontakt med och stötta de lokala volontärerna, via telefon och textmeddelanden, och dokumentera deras arbete. De håller dem uppdaterade med den senaste informationen gällande covid-riktlinjer, ambulanstjänster, hjälplinjer för barn och utsatta, polisens hjälplinje, riktlinjer för föräldralösa barn. De samlar även in och uppdaterar kvinnorna med information om exempelvis antalet platser på olika sjukhus och annan nödvändig information.

  Vad är fokus framåt?

  • De lokala kvinnliga volontärerna behöver fortsatt stöd och vägledning i denna svåra situation.
  • Viktigt att fortsatt lyfta det stora behovet av vaccin, mediciner, sjukhusplatser och syrgas.
  • Kampanjande för vaccination och för att ta hål på myter om vaccinet.
  • Påverkansarbete för att sätta fokus på problem som läkemedels otillgänglighet, bristfälliga vårdinrättningar, människohandel etc.
  • Fältpersonal behövs för att stödja de folkvalda kvinnorna i att ta fram databaser över hushåll med ensamstående kvinnor med små barn och föräldralösa barn till följd av covid, samt informera barnskyddskommittéerna så att de kopplas till socialförsäkringssystem och får hjälp.
  • Se till att tomma platser på vårdcentraler tillsätts på allmänläkarnivå så att människor kan få tillgång till grundläggande medicinsk vård.
  • Säkerställa undervisning till alla barn och förhindra avhopp till följd av stängda skolor.
  • Driva på att parlamentsledamöter ska prioritera en förbättrad hälsoinfrastruktur i landsbygdsvalkretsarna.

  Ämnen

  Kategorier


  The Hunger Project är en ideell organisation som verkar för att avskaffa hunger och fattigdom. Med kvinnor i fokus utbildar och stärker vi människor att avskaffa sin egen hunger och fattigdom. Det ger bestående resultat och äkta framtidstro. Vi arbetar globalt och driver program i 13 länder i Afrika, Latinamerika och Asien. I Sverige jobbar vi med utbildning, informationsspridning och insamling till de globala programmen. Hungerprojektet följer Svensk Insamlingskontrolls riktlinjer och har 90-konto. Mer om Hungerprojektet: https://thehungerproject.se/ och www.thp.org.

  Kontakter

  Tina Forslund

  Tina Forslund

  Presskontakt Kommunikatör/Pressekreterare 0704 - 62 70 10
  Malin Flemström

  Malin Flemström

  Presskontakt Vd 0703 57 68 24

  Relaterat innehåll

  Somi Devi är byrådsrepresentant i Rajasthan, där hon bor. Hon var den första kvinnan från en marginaliserad grupp att ställa upp i val till det lokala byrådet.

  Indien: Byrådsrepresentanter kampanjar för allas rätt till rätt information om corona

  Coronaviruset påverkar alla och situationen utvecklas snabbt. The Hunger Projects prioritering ligger i att säkerställa att rätt information når ut till alla i de lokalsamhällen där vi är aktiva. Genom våra nätverk kan vi nå människor som annars inte skulle nås av WHO eller nationella regeringar. Ruchi Yadav, programchef på The Hunger Project i Indien berättar om strategin för att nå ut till alla.

  Vi arbetar för en värld utan hunger.

  The Hunger Project är en politiskt och religiöst obunden organisation med verksamhet i 22 länder. The Hunger Project främjar hållbar förändring genom att möjliggöra för samhällen och individer att bli självförsörjande. Tillsammans skapar vi en värld utan hunger. Läs mer på https://thehungerproject.se/

  The Hunger Project Sverige

  Lugnets Allé 1
  120 65 Stockholm
  Sverige