Pressmeddelande -

I framtiden spås alla byggnader behöva miljöcertifiering

Sweden Green Building councils marknadschef Evelina Strandfeldt ger en djupare blick i miljöcertifieringen Miljöbyggnad Version 3.0. Hon berättar varför det är viktigare än någonsin att framtidssäkra byggnader genom att miljöcertifiera dem.

– Den svenska befolkningen har en ny miljömedvetenhet och kräver att bostäderna är miljöcertifierade på ett sätt de aldrig gjort tidigare, säger Evelina Strandfeldt.

År 2009 grundades Sweden Green Building Council (SGBC) som blivit Sverige ledande organisation för hållbart samhällsbyggande. När företag och organisationer vill göra bebyggelser mer hållbara erbjuder SGBC de rätta verktygen och utbildningar i miljöcertifiering av byggnader, stadsdelar samt i anläggningsprojekt. På så vis hjälper de företag och organisationer att nå̊ sina hållbarhetsmål.

Evelina Strandfeldt som är marknadschef för organisationen, är bekymrad över att antalet miljöcertifierade byggnader kanske inte räcker till i framtiden.

– Idag har SGBC:s kunder i storstäderna fått det allt svårare att hitta hyresgäster till sina fastigheter, på grund av att fler personer blivit allt mer medvetna om vilka krav som bör ställas för att bo i en trevligare miljö. Hyresgästerna ställer högre krav på att bostäderna ska vara miljöcertifierade. I framtiden kommer det troligtvis bli allt svårare för våra kunder om de inte miljöcertifierar sina byggnader, säger Evelina Strandfeldt.

Farliga ämnen skapar medvetenhet

Folk har blivit allt mer medvetna om alla de farliga ämnen som finns i deras närhet. Bland annat finns det giftiga ämnen i leksaker, kosmetik, kläder och så vidare. I takt med att denna medvetenhet ökar, har många börjat ställa krav på att även bostäder ska vara miljövänliga. Det betyder också att byggherrar och fastighetsägare behöver ta tag i frågan innan det är för sent. Evelina Strandfeldt tror att Miljöbyggnad 3.0 är en bra standard att använda för miljöcertifiering av byggnader.

– Det är alltid smartast att följa en internationell certifiering. Att göra en själv kan vara väldigt svårt som enskild aktör. Det behövs stora resurser som krävs för att skapa en egen “certifiering” som motsvarar Miljöbyggnad 3.0, säger Evelina Strandfeldt.

När Miljöbyggnad 3.0 utvecklades fanns ett stort antal experter med i arbetsgrupperna. Dessutom skickades förslagen till remissgrupper, vilket betyder att cirka 250 personer sammanlagt varit delaktiga i utvecklingen av miljöcertifieringen.

– Enligt Miljöbyggnad 3.0 är det inte en komplicerad process att miljöcertifiera en byggnad. Det är endast ett 16-tal punkter som måste uppfyllas och att processen måste justeras lite. Annars är det inte svårare än så, avslutar Evelina Strandfeldt. 

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Kategorier

  • branschorganisation
  • miljö
  • miljöcertifiering
  • tak
  • kvalitetsstämpel

TIB är tak- och tätskiktsentreprenörernas branschorganisation i Sverige. TIB är organisatoriskt oberoende fabrikanter, leverantörer, försäkringsbolag och beställare. Medlemsföretagens huvudsakliga inriktning är applicering av olika tätskiktssystem för låglutande tak, terasser, gårdsbjälklag och liknande. Även isoleringsarbeten och vissa trä- och plåtarbeten kan ingå.

I TIB tar vi tillvara och stödjer medlemsföretagens intressen och branschens utveckling. TIB har en stor uppgift i att vidareutveckla medlemsföretagen inom områden som kompetens, kvalitet, arbetsmiljö, säkerhet och teknik. TIB utbildar och utfärdar auktorisation av tak- och tätskiktsentreprenörer samt kompetensbevis för montörer.

Kontakter

Joakim Stenberg

Presskontakt Kansliansvarig 0708-976 756

Relaterat innehåll