Gå direkt till innehåll
Classe Persson, konsult och ordförande för TIB:s  auktorisationsnämnd
Classe Persson, konsult och ordförande för TIB:s auktorisationsnämnd

Pressmeddelande -

TIB:s unika auktorisering garanterar säkra tak

Sedan flera år tillbaka har den fristående medlemsorganisationen TIB Takentreprenörerna auktoriserat företag via sin auktorisationsnämnd. Syftet med nämnden är att säkerställa god kvalitet för konsumenterna. Mottagarna av auktoriseringen har bevisat ett seriöst arbete och uppfyllt de krav som TIB ställer på kompetensutveckling, myndighetskrav och kvalitetsarbete.

I över tjugofem års tid har TIB arbetat aktivt för att öka medvetenheten hos sina medlemsföretag och deras konsumenter. Tanken från början var, och är än idag, att höja standarden på företagen inom takbranschen. Vad som är särskilt unikt med TIB:s auktorisation är att den endast håller i ett år, sedan måste företagen ansöka om att bli auktoriserade på nytt. Syftet är att motivera företagen till att fortsätta upprätthålla god kvalitet och samtidigt ge TIB möjlighet att varje år kontrollera att företagen uppfyller de krav TIB ställer för att få förnya sin auktorisation.
– Det är för slutkunderna som vi gör det här. Genom auktorisationen visar vi marknaden, och våra kunder, att de företag som är TIB-auktoriserade uppfyller alla krav och kan därmed garantera en säkerhet, säger Classe Persson, konsult och ordförande för TIB:s auktorisationsnämnd. 

Höga krav på kvalitet och utbildning
Eftersom TIB-auktorisationen är unik på så sätt att det inte finns någon motsvarande auktorisationsnämnd i Sverige kan den användas som skallkrav av LOU-upphandlare. Det här eftersom man via rättsfall bekräftat att krav på TIB-auktorisation är att betrakta som ett kvalitetskrav. Kraven som företag ska uppfylla för att ansöka om auktoriseringen är bland annat att minst en representant från företaget ska ha genomgått TIB:s företagsledarkurs, och utbildning inom entreprenadjuridik samt marknadsföring. Sedan måste hälften av all producerande personal ha genomgått TIB:s teorikurs för tätskiktsmontörer och inneha kompetensbevis. Utöver utbildningskraven ska företaget dessutom ha erlagt skatter och avgifter till skattemyndigheten, samt inneha ett kvalitetsledningssystem vad gäller miljöpolicy, arbetsmiljöpolicy och miljöledningssystem.
– Att investera i nya tak är ofta dyrt, oavsett om man är privatperson eller företag, vilket gör det extra nödvändigt att få säkra erbjudanden. När du anlitar TIB-auktoriserade företag kan du som kund förvänta dig att du får ett väldigt bra jobb utfört och att du får ett seriöst anbud. Företagen har dessutom väldigt goda garantier och erbjuder kostnadsfri besiktning om du ska lägga om ditt tak, avslutar Classe Persson.

För att läsa mer om TIB och auktorisationen, klicka här.

Ämnen

Taggar


TIB är tak- och tätskiktsentreprenörernas branschorganisation i Sverige. TIB är organisatoriskt oberoende fabrikanter, leverantörer, försäkringsbolag och beställare. Medlemsföretagens huvudsakliga inriktning är applicering av olika tätskiktssystem för låglutande tak, terasser, gårdsbjälklag och liknande. Även isoleringsarbeten och vissa trä- och plåtarbeten kan ingå.

I TIB tar vi tillvara och stödjer medlemsföretagens intressen och branschens utveckling. TIB har en stor uppgift i att vidareutveckla medlemsföretagen inom områden som kompetens, kvalitet, arbetsmiljö, säkerhet och teknik. TIB utbildar och utfärdar auktorisation av tak- och tätskiktsentreprenörer samt kompetensbevis för montörer.

Presskontakt

Joakim Stenberg

Joakim Stenberg

Presskontakt Kansliansvarig 0708-976 756

Relaterade nyheter

Tak- och tätskitsentreprenörernas branschorganisation Sverige

TIB är tak- och tätskiktsentreprenörernas branschorganisation i Sverige. TIB är organisatoriskt oberoende fabrikanter, leverantörer, försäkringsbolag och beställare. Medlemsföretagens huvudsakliga inriktning är applicering av olika tätskiktssystem för låglutande tak, terasser, gårdsbjälklag och liknande. Även isoleringsarbeten och vissa trä- och plåtarbeten kan ingå.

I TIB tar vi tillvara och stödjer medlemsföretagens intressen och branschens utveckling. TIB har en stor uppgift i att vidareutveckla medlemsföretagen inom områden som kompetens, kvalitet, arbetsmiljö, säkerhet och teknik. TIB utbildar och utfärdar auktorisation av tak- och tätskiktsentreprenörer samt kompetensbevis för montörer.

TIB Takentreprenörerna
Box 22307
104 22 Stockholm