Pressmeddelande -

Standarder för takavvattning får förenklade branschtolkningar

Takentreprenörerna TIB, vill skapa en tydligare branschtolkning för takavvattning. Den nuvarande standarden har varit förvirrande och lett till många feltolkningar, vilket även har sänkt kvaliteten. För att skapa en tydlig standard bjöd TIB under hösten 2017 in företag inom VVS och tak- och tätskiktsbranschen för att bidra i framtagandet av förtydliganden.

Många gånger kan branschförtydligande verka förvirrande och är lätta att misstolka. Då kvalitet inom byggbranschen är av yttersta vikt krävdes det att dessa tolkningar förtydligades med ändamålet att se till att utföranden av arbeten sker på rätt vis.

Erfarna deltagare

Roger Nilsson, VD på AB Tätskiktsgarantier i Norden, är en av ledarna i detta projekt. Under hösten 2017 startades jakten på att hitta tillräckligt erfarna individer för att bidra till förtydligandet.

– Det är klokt av TIB att ta hjälp av personer verksamma inom VVS samt tak och tätskikt och på så vis dra nytta av all den samlade kunskap och erfarenhet som finns. Det är även viktigt att få med sig ledande aktörer i branschen eftersom det hjälper tolkningen att få starkare genomslag, säger Roger Nilsson.

Lösningar för svenska förhållanden

Fredrik Rundgren, VD på Constructech AB, är även han med och leder projektgruppen. Han har sedan tidigare erfarenhet från denna typ av arbete, då han även ledde projektet som resulterade i branschtolkningen för beräkning av vindlast på yttertak. Utöver gruppens uppgift att förtydliga tolkningen ingår även att anpassa en del parametrar till svenska byggregler.

– Liknande riktlinjer med tolkning av standarder och allmänna rekommendationer finns redan i våra grannländer. Så man kan säga att vårt arbete även syftat till att värna konkurrenskraften hos svenska takentreprenörer. Tack vare den nya branschtolkningen får de lättare att leverera lösningar för takavvattning som fungerar för svenska förhållanden och som håller den nivå som de europeiska standarderna föreskriver, säger Fredrik Rundgren.

Om takavvattning:

Syftet med takavvattning är att med hjälp av takbrunnar, ränndalskilar, hängrännor och stuprör leda bort regn- och smältvatten från taket och på så vis skydda husets fasader, grund och källare från fukt- och mögelskador.

De standarder som behandlas i branschtolkningen är, SS-824031, SS-EN 12056-3 (dimensionering av takavvattning) samt SS-EN 1253-1 (krav på takbrunnar).

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Kategorier

  • tätskikt
  • takavvattning
  • tak
  • branschorganisation

TIB är tak- och tätskiktsentreprenörernas branschorganisation i Sverige. TIB är organisatoriskt oberoende fabrikanter, leverantörer, försäkringsbolag och beställare. Medlemsföretagens huvudsakliga inriktning är applicering av olika tätskiktssystem för låglutande tak, terasser, gårdsbjälklag och liknande. Även isoleringsarbeten och vissa trä- och plåtarbeten kan ingå.

I TIB tar vi tillvara och stödjer medlemsföretagens intressen och branschens utveckling. TIB har en stor uppgift i att vidareutveckla medlemsföretagen inom områden som kompetens, kvalitet, arbetsmiljö, säkerhet och teknik. TIB utbildar och utfärdar auktorisation av tak- och tätskiktsentreprenörer samt kompetensbevis för montörer.

Kontakter

Joakim Stenberg

Presskontakt Kansliansvarig 0708-976 756

Relaterat innehåll