Gå direkt till innehåll
Regeringskansliet och Lantmäteriet har låtit utreda möjligheterna med digitala fastighetsköp vilket öppnar upp för modernisering av processer och anpassning till övrig samhällsutveckling.
Regeringskansliet och Lantmäteriet har låtit utreda möjligheterna med digitala fastighetsköp vilket öppnar upp för modernisering av processer och anpassning till övrig samhällsutveckling.

Blogginlägg -

Digitala fastighetsköp - snart en verklighet även i Sverige

Till skillnad från flera av våra grannländer, exempelvis Finland, Norge, Danmark och Estland, kan vi i Sverige inte använda elektroniska alternativ för inskrivning, överlåtelse och upplåtelse av mark. Vi välkomnar att svenska myndigheter nu tar stora kliv i den riktningen för att modernisera och digitalisera rättshandlingar inom fastighetsrätten i Sverige:

Huvudpunkterna i utredningen och rapporten är:

 1. Specifika förslag till lagändringar i jordabalken (1970:994) och fastighetsbildningslagen (1970:988) som möjliggör elektroniska rättshandlingar. Idag krävs en fysisk underskrift på papper enligt 4 kap. 1 § jordabalken, vilket innebär att elektroniska underskrifter inte är godkända till skillnad från det mesta annat i samhället som signeras digitalt.

 2. För att säkerställa rättssäkerheten och autenticiteten föreslås krav på kvalificerade elektroniska underskrifter för vissa handlingar. Denna statliga e-legitimation förväntas införas 1 mars 2026 enligt Digg – myndigheten för digital förvaltning och därför föreslås att lagändringen för elektroniska fastighetsöverlåtelser träder i kraft tidigast den 1 juli 2026 för att ge tid för implementering och utveckling av nödvändig infrastruktur. Åtgärder behöver också vidtas för att säkerställa att elektroniska handlingar och underskrifter kan bevaras på lång sikt

 3. Förslaget innebär också att kravet på bevittning av överlåtarens underskrift avskaffas för elektroniska handlingar. I flera länder som övergått till elektroniska rutiner har bevittningskravet tagits bort eftersom elektroniska signaturer anses tillräckligt säkra.

Blir förslaget verklighet kommer marknadens aktörer - banker, fastighetsmäklare, mäklarsystemleverantörer och myndigheter behöva uppdatera såväl arbetsprocesser som IT-system för att hantera elektroniska överlåtelser och säkerställa att de kan verifiera elektroniska underskrifter på ett säkert sätt, utöver fortsatt hantering av fysiska underskrifter. Detta innebär initiala investeringar i ny teknik och utbildning av personal vilket på sikt förväntas leda till effektiviseringar, kostnadsbesparingar samt minskad risk för bedrägerier.

För bostadsköpare förväntas säkrare, snabbare och enklare processer för fastighetstransaktioner då det möjliggör att alla stora moment i en bostadsaffär (lånelöfte, budgivning, skuldebrev, köpekontrakt, lagfartsansökan m m) kommer att kunna göras digitalt.

Tibern välkomnar de nya lagförslagen och ser fram emot att fortsatt vara en central aktör i branschutvecklingen för att utvinna de förväntande effektiviseringarna för banker och mäklare.

  Ämnen

  Kategorier

  Relaterat innehåll

  Smarta digitala bank­tjänster

  Teknikbolaget Tibern AB ägs till lika stora delar av sju av Sveriges största bolånebanker: Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank, Nordea, SBAB, SEB och Swedbank. Tibern driver och utvecklar tillträdesportalen Tambur som effektiviserar fastighetstillträden för Sveriges alla banker och fastighetsmäklare vilket skapar stora processvinster samt ökar säkerheten för alla inblandande parter i en bostadsaffär. Tambur är ett slutet system och erbjuds som en konkurrensneutral tjänst där samtliga anslutna banker och bostadskredinstitut betalar samma anslutningsavgift och transaktionsavgifter vid användandet av systemet.

  Tibern AB

  Linnégatan 18, 3 tr
  114 47 Stockholm
  Sverige