Gå direkt till innehåll
Daniel Ljungel, VD, Tibern AB, Foto: Sara Rossi Photography
Daniel Ljungel, VD, Tibern AB, Foto: Sara Rossi Photography

Blogginlägg -

Tibern satte fokus på digitalisering av fastighetsdata vid deltagande på SvD Bank Summit

Tisdagen den 13:e februari deltog Daniel Ljungel, Tiberns VD, på SvDs Bank Summit. Vid sin presentation berättade han bland annat om nuläget för den digitala tillträdesportalen Tambur, om vad som blir Tiberns nästa steg i utvecklingen samt vad som krävs för en digital bostadsaffär till 100 procent. I den efterföljande paneldebatten debatterade Daniel även om hur nya affärer skapas och hur techbranschens stålbad skapar framtida vinnare.

Idag är flertalet moment i en bostadsaffär digitala, bland annat bostadsletande, anskaffande av lånelöfte, kreditprövning hos bank samt budgivning via mäklare. Det som återstår att digitalisera för att fullt ut möjliggöra en helt digital bostadsaffär är framför allt köpeavtalet som enligt Jordabalken (1970:994) måste vara i skriftlig form för en fastighetsöverlåtelse samt bolånet där Skuldebrevslagen (1936:81) reglerar vad som gäller för löpande skuldebrev. För en borgenär behöver skuldebrevet i praktiken vara skriftligt för att kunna överlåtas eller påkallas och därför har dock allt fler svenska banker övergått till enkla skuldebrev som tillåter digital signatur.

- Vi bevakar omvärlden och den pågående regulatoriska utvecklingen inom området som vi kallar digitalisering av fastighetsdata. Den pågående statliga utredningen gällande en ny förköpslag som inkluderar elektroniska signaturer vid fastighetsöverlåtelse, den nya lagen om offentliga sektorns tillgängliggörande av data som kommer bidra till markant ökad användning av data från Lantmäteriet samt vad regeringen väljer att göra med den genomförda utredningen om ett nationellt register för alla bostadsrätter, är alla tre betydande pusselbitar. Dessa lagändringar och utredningar är milt uttryckt högintressanta och förväntas öka förändringstakten och bidra till vår vision om en helt digital bostadsaffär, även om det finns mycket kvar att göra inom området, avslutar Daniel Ljungel, VD Tibern AB.

Ämnen

Kategorier

Relaterat innehåll

Smarta digitala bank­tjänster

Teknikbolaget Tibern AB ägs till lika stora delar av sju av Sveriges största bolånebanker: Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank, Nordea, SBAB, SEB och Swedbank. Tibern driver och utvecklar tillträdesportalen Tambur som effektiviserar fastighetstillträden för Sveriges alla banker och fastighetsmäklare vilket skapar stora processvinster samt ökar säkerheten för alla inblandande parter i en bostadsaffär. Tambur är ett slutet system och erbjuds som en konkurrensneutral tjänst där samtliga anslutna banker och bostadskredinstitut betalar samma anslutningsavgift och transaktionsavgifter vid användandet av systemet.

Tibern AB
Linnégatan 18, 3 tr
114 47 Stockholm
Sverige