Gå direkt till innehåll
Blodtryckstagning. Foto: Anda Stanca, Mostphotos
Blodtryckstagning. Foto: Anda Stanca, Mostphotos

Pressmeddelande -

Ny hemvårdsorganisation med särskild servicegrupp

Omvårdnadsinsatser ska utföras av omvårdnadspersonal medan serviceinsatser ska utföras av en nyinrättad arbetsgrupp inom individ- och familjeomsorgen. Det är tanken med den nya hemvårdsorganisationen som socialnämnden i Tibro beslutat inrätta. Förändringen väntas träda i kraft den 1 mars 2021.
– Det här är ett sätt att kvalitetssäkra våra hemvårdsinsatser samtidigt som vi skapar tydligare uppdrag och förbättrar arbetsmiljön för personalen, säger socialnämndens ordförande Jan Hanna.

Beslutet om att inrätta en ny hemvårdsorganisation fattades den 25 maj. Den bärande tanken med förändringen är att förbättra arbetsmiljön för både chefer och medarbetare inom hemvården på ett långsiktigt hållbart sätt. Förändringen innebär att undersköterskornas uppdrag renodlas. De kommer att utföra arbetsuppgifter som är av omvårdnadskaraktär. Serviceinsatser kräver inte undersköterskeutbildning utan här breddar kommunen möjligheterna att arbeta inom hemvården för nya medarbetare som har en annan utbildnings- och arbetsbakgrund än undersköterska eller vårdbiträde.
– Målet är att skapa en hållbar tydlig organisationsstruktur, öka stödet, kontrollen och möjligheterna till utveckling inom respektive verksamhet samt få till stånd en mer rättssäker och jämlik handläggning av myndighetsärenden, berättar vård- och omsorgschefen Rikard Strömqvist.

Nya hemvårdsgrupper och utökat chefsstöd

Socialnämndens politiker har tagit fasta på personalens önskemål om fler, mindre personalgrupper. I den nya organisationen delas hemvårdspersonalen in i fyra grupper istället för dagens två. Detta för att öka känslan av sammanhang för personalen och ge dem möjlighet att få bättre kännedom om ett mer begränsat antal vårdtagare.

– Det är både viktigt för oss i nämnden att vårdtagarna inte ska behöva möta fler personal än nödvändigt och att hemvårdspersonalen får en bättre arbetsmiljö. Det ges bättre förutsättningar för det genom organisationsförändringen, säger Jan Hanna.

När den nya hemvårdsorganisationen införs kommer verksamheten att ledas av två enhetschefer istället för en, som nu är fallet. Det sker inom befintlig budgetram genom att planeringen av hemvårdsinsatser knyts ihop med vakansförsörjningen.

Ny arbetsgrupp ska sköta serviceuppdrag

Inom enheten för vardagsnära stöd skapas en ny arbetsgrupp vars uppgift blir att ta hand om serviceinsatser. Det kan handla om städ, tvätt, inköp av mat men även att utföra arbetsuppdrag såsom biltvätt och bilbesiktning som omvårdnadspersonal utför idag.

– Idag utförs städet i ordinärt boende av kommunens städenhet, så det är redan nu annan personal inne hos vårdtagarna än omvårdnadspersonal. Det innebär att det finns en vana vid att olika insatser hos vårdtagarna utförs av personal från olika verksamheter, betonar Rikard Strömqvist.

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


Tibro är en kommun med drygt 11 000 invånare som ligger i Västra Götalandsregionen, mellan Vänern och Vättern. Här finns en unik möbel- och inredningskompetens och ett ovanligt rikt föreningsliv. Vi har en gemensam vision. Tillsammans vill vi skapa miljöer som sticker ut!

Presskontakt

Rikard Strömqvist

Rikard Strömqvist

Vård- och omsorgschef 0504-183 83
Jan Hanna

Jan Hanna

Socialnämndens ordförande 0737-16 77 63

Relaterat material

En aktiv liten kommun med unik möbel- och inredningskompetens

Tibro är en västsvensk kommun med 10 900 invånare som präglas av engagemang, aktivitet och entreprenörskap. Näringslivet är brett med över 800 registrerade företag i 170 olika branscher.
Här finns en unik möbel- och inredningskompetens och ett ovanligt rikt föreningsliv.

Tibro är en ort med stolta idrottstraditioner. Här har en rad duktiga idrottare fostrats, bland dem konståkarna Joshi och Viktoria Helgesson, ishockeyspelaren Anton Strålman, tennisspelaren Robin Söderling och flera världsmästare i enduro.

Tibro är också en kommun där det är nära till allt. Det är enkelt att få ett trivsamt boende till ett rimligt pris och den kommunala servicen är väl utbyggd och uppskattad av kommuninvånarna. Vi har en gemensam vision. Tillsammans vill vi skapa miljöer som sticker ut!

Tibro kommun
Centrumgatan 17
543 80 Tibro