Gå direkt till innehåll
Tibro kommun stänger vissa vård- och omsorgsverksamheter för att motverka spridning av Coronavirus bland svårt sjuka och sköra äldre. Foto: Mostphotos
Tibro kommun stänger vissa vård- och omsorgsverksamheter för att motverka spridning av Coronavirus bland svårt sjuka och sköra äldre. Foto: Mostphotos

Pressmeddelande -

Tibro kommun stänger verksamheter för att skydda svårt sjuka och sköra äldre

Tibro kommun stänger flera verksamheter inom vård och omsorgen och inför besöksförbud på samtliga särskilda boenden på grund av att risknivån gällande Coronaviruset höjts.
– Åtgärderna ligger i linje med rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och vidtas för att vi måste skydda sköra äldre och svårt sjuka från Coronaviruset, säger socialchefen Anneli Koivuniemi.

Folkhälsomyndigheten höjde i tisdags risknivån för samhällsspridning av Coronaviruset, covid-19, till mycket hög. Det är den högsta nivån, vilket innebär risk för samhällsspridning. Med det beskedet som grund fattade socialchefen under onsdagen beslut om att vidta en rad åtgärder för att förhindra smittspridning.

Samtliga särskilda boenden beläggs med besöksförbud och gudstjänster och andra aktiviteter med externa aktörer ställs in. På de särskilda boendena och inom hemvården prioriteras vård- och omsorgsinsatser som är nödvändiga för att upprätthålla liv och hälsa. Därmed minimeras användningen av vikarier. Boende på särskilda boenden tillåts inte delta i demensenhetens dagliga verksamhet. Växelvård kommer inte att erbjudas.

Träffpunkt Solsidan, stängs på både vardagar och helger. Den planerade invigningen av den nya träffpunkten nästa vecka skjuts upp på obestämd tid. 

Personer inom LSS med försämrad hälsa ska inte delta i daglig verksamhet på Aktivitetshuset, på arbetsplatser eller hos andra externa aktörer. Korttidsboendet Gärdsmygen stängs. 

– Smittskydd Västra Götaland har gett rekommendationer där det framgår att stort fokus måste läggas på att vårda dem som kan drabbas hårdast. Det måste vi ta fasta på, betonar Anneli Koivuniemi. Hon fortsätter:

– Åtgärderna syftar också till att säkerställa vår personals hälsa och bemanningen av våra verksamheter.

Beredskap för frågor

Det finns en beredskap för frågor från drabbade och anhöriga.

– Den som har frågor om de här insatserna kontaktar berörd verksamhet, på samma sätt som de brukar, säger Anneli Koivuniemi.

De beslutade åtgärderna kommer att gälla tills vidare. En analys av läget kommer att göras varje onsdag, så länge som behovet kvarstår.

– Vi vet inte hur länge åtgärderna ska gälla eller om vi behöver utöka dem. Vi kommer att ta ställning i frågan varje vecka och ompröva beslutet vid behov, avslutar socialchefen.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Tibro är en kommun med drygt 11 000 invånare som ligger i Västra Götalandsregionen, mellan Vänern och Vättern. Här finns en unik möbel- och inredningskompetens och ett ovanligt rikt föreningsliv. Vi har en gemensam vision. Tillsammans vill vi skapa miljöer som sticker ut!

Presskontakt

Marjo Koivumaa

Marjo Koivumaa

Socialchef 0504-181 19

En aktiv liten kommun med unik möbel- och inredningskompetens

Tibro är en västsvensk kommun med drygt 11 000 invånare som präglas av engagemang och samverkan. Här finns ett brett näringsliv med en unik kompetens om möbler, inredning och logistik och ett rikt föreningsliv med många framstående idrottare. Här finns en medskapandekultur och en samarbetsanda som sticker ut. Med ledorden tillsammans, hållbart och nära strävar vi efter att forma ett hållbart samhälle, socialt, ekonomiskt och klimatmässigt.

Tibro är en ort med stolta idrottstraditioner. Här har en rad duktiga idrottare fostrats, bland dem konståkarna Joshi och Viktoria Helgesson, ishockeyspelaren Anton Strålman, tennisspelaren Robin Söderling och flera världsmästare i enduro.

Tibro är en kommun där det är nära till allt. Det är enkelt att få ett trivsamt boende till ett rimligt pris och den kommunala servicen är väl utbyggd och uppskattad av kommuninvånarna.

Tibro kommun
Centrumgatan 17
543 80 Tibro