Skip to main content

Tidaholm och Tibro får gemensam handläggning av familjehem

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2019 15:46 CEST

Från den 1 oktober är Annelie Larsson familjehemsansvarig i både Tidaholm och Tibro. 1:e socialsekreteraren Gith Sjölander, Tibro kommun, ser fram emot att ha tillgång till Annelies kompetens vid handläggningen av barnärenden. Foto: Christina Froh

Från den 1 oktober kommer Tidaholms kommun och Tibro kommun att samarbeta för att hitta nya familjehem och stötta dem som tagit sig an ett sådant uppdrag. Uppdraget kommer att skötas av Annelie Larsson, som varit familjehemsansvarig i Tidaholms kommun i många år.
– Genom vårt nya samarbete får vi en kvalitetssäkring av handläggningen av familjehem samtidigt som handledningen till familjehemmen kommer utvecklas, betonar Tibros socialchef Anneli Koivuniemi.

– Vi är måna om att de berörda barnen och familjerna ska få det stöd de behöver och har rätt till och i det sammanhanget är det viktigt att vi har väl fungerande, trygga familjehem, fastslår Anneli Koivuniemi. Vår drivkraft i arbetet har sitt ursprung från tidigare uppdagade brister i samband med att vi genomförde en systematisk genomgång av alla familjehemsplaceringar hösten 2018 efter en LEX Sarah-anmälan till Inspektionen för vård- och omsorg, IVO.

Sedan bristerna uppdagades har socialförvaltningen i Tibro arbetat metodiskt för att få till stånd en rättssäker handläggning av barnärenden. Det samarbete som nu inleds mellan Tidaholm och Tibro spelar en avgörande roll i det arbetet.

En familjehemshandläggare

Samarbetet mellan Tidaholm och Tibro innebär att Annelie Larsson, som är familjehemsansvarig i Tidaholm, även är det i Tibro från och med den 1 oktober. Rent praktiskt betyder det att familjehem i Tibro, som tidigare haft olika handläggare som kontaktpersoner kommer att få en och samma. Alla som berörs kommer att bli kontaktade. Personer som är intresserade av ett uppdrag som familjehem är välkomna att höra av sig till socialförvaltningen i sin kommun.

– Att ett barn inte kan vara med sina föräldrar är givetvis aldrig den bästa situationen. Men för dem som behöver det är familjehemmen en fantastisk lösning. De som är familjehem brukar beskriva det som både roligt, svårt och fyllt av kärlek – precis som det är att vara en familj, säger familjehemsansvariga Annelie Larsson.

Bildtext: Från och med den 1 oktober är Annelie Larsson familjehemsansvarig i både Tidaholm och Tibro. 1:e socialsekreteraren Gith Sjölander, Tibro kommun, ser fram emot att ha tillgång till Annelies kompetens i den fortsatta handläggningen av barnärenden.

Kontaktpersoner:
Anneli Koivuniemi
Socialchef i Tibro kommun
Tel: 076-100 52 19
E-post: anneli.koivuniemi@tibro.se

Annelie Larsson
Familjehemsansvarig
Tel: 0730-74 75 65
E-post: annelie.larsson@tidaholm.se

Tibro är en kommun med drygt 11 000 invånare som ligger i Västra Götalandsregionen, mellan Vänern och Vättern. Här finns en unik möbel- och inredningskompetens och ett ovanligt rikt föreningsliv. Vi har en gemensam vision. Tillsammans vill vi skapa miljöer som sticker ut!