Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Bästa vårdcentralen finns på Blidö

Patienterna har sagt sitt: TioHundra AB:s vårdcentral på Blidö är bäst i Sverige!

Siffrorna från den nationella patientenkäten som nyligen offentliggjorts talar sitt tydliga språk: med sina 97,4 procent är Blidö vårdcentral i topp bland vårdcentralerna i de 14 av 21 landsting och regioner som deltog i enkäten.

– Vi är jätteglada! Vi känner oss verkligen uppskattade här ute, och får mycket positiva kommentarer från patienterna, säger Birgitta Söderström, undersköterska på Blidö.

Hon bemannar mottagningen i Roslagens skärgård tillsammans med distriktssköterskan Anne Hellberg. Tre dagar i veckan finns också läkare på plats och tar emot skärgårdsbor och fritidsboende.

– Vår småskalighet gör att de flesta, även bland sommargästerna, känner oss. Det bidrar säkert till att skapa förtroende, säger Birgitta Söderström.

Blidös resultat (0-100) inom de olika områdena:

  • Helhetsintryck: 94
  • Bemötande: 100
  • Delaktighet: 98
  • Information: 94
  • Förtroende: 98
  • Tillgänglighet: 98
  • Upplevd nytta: 98
  • Rekommendera till andra: 99

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Blidö vårdcentral drivs av vårdbolaget TioHundra, som ägs av Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun.

TioHundra AB är det kompletta vårdbolaget i Norrtälje. Hos oss finns allt från akutsjukhus till hemtjänst, äldreboenden, psykiatri och vård för hela familjen. Vi ansvarar för att samordna insatserna och kan ta ett helhetsgrepp för att skapa en komplett vård- och omsorgskedja där ingen faller mellan stolarna.

Presskontakt

Per Grundberg

Per Grundberg

Presskontakt Kommunikationsansvarig 08-123 261 73

En unik modell för integrerad vård och omsorg

Sammanslagningen av sjukvård och omsorg i samma företag gör vårdbolaget Tiohundra unikt i Sverige. Vi driver bland annat akutsjukhuset i Norrtälje, vårdcentraler, psykiatri, äldreboenden, BVC, LSS-verksamheter och hemtjänst. Vårt innovativa och effektiva arbetssätt höjer kvaliteten och skapar mervärde för patienter, brukare, närstående och medarbetare.

Norrtäljemodellen är uppmärksammad såväl här hemma som internationellt, och lyfts fram av socialdepartementet som en förebild att ta efter för övriga kommuner, landsting och regioner.

Tiohundra AB ägs av kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, ett samarbete mellan Region Stockholm och Norrtälje kommun. Med ca 2 300 fast anställda är vi kommunens största arbetsgivare.

Vår vision är Hälsa, vård och omsorg där du är.

Vårdbolaget Tiohundra
Box 905
761 29 Norrtälje
Sverige