Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Kraftig minskning av kasserade läkemedel på Norrtälje sjukhus

Mängden kasserade läkemedel har minskat med 24 procent på Norrtälje sjukhus mellan 2015 och 2018. Välfungerande läkemedelssupport och förbättrad lagerhantering är viktigaste orsakerna.

Läkemedelsenheten på Norrtälje sjukhus har fört statistik över varje separat enhet av läkemedel, till exempel tablett, ampull eller plåster, som kasserats på grund av att sista förbrukningsdatum passerats. Mätningen visar att mängden kasserade läkemedel minskat med nästan en fjärdedel sedan 2015.

Sjukhusgemensamt läkemedelsförråd

De bakomliggande orsakerna till minskningen är flera. En viktig nyckel är den läkemedelssupport som byggts upp och utvecklats på sjukhuset. Receptarier och apotekstekniker sköter läkemedelsbeställningarna, har överblick och ansvarar för läkemedelsförråden och dess innehåll på sjukhusets vårdavdelningar, IVA, anestesi och operation.

Ett sjukhusgemensamt läkemedelsförråd har också upprättats där mer ovanliga läkemedel som ändå behöver finnas tillgängliga finns.

– Bassortiment för varje läkemedelsförråd har upprättats som uppdateras kontinuerligt, vilket gör det möjligt att få struktur på vad som behöver finnas hemma, och i vilka mängder, säger Malin Alenius, chefsapotekare i Tiohundra AB. Bassortimenten för läkemedelsförråden är synligt för alla medarbetare via Tiohundras intranät.

Lättare låna av varandra

– Detta tillsammans med en policy för utlåning gör det lättare för enheterna att låna läkemedel av varandra vid behov, säger Malin Alenius.

Sedan 2015 gör läkemedelsenheten alla läkemedelsbeställningar till sjukhusets större förråd, vilket också tros vara en viktig orsak till den minskade kassationen.

– Det här är ett viktigt förbättringsarbete med stora vinster – både miljömässiga och ekonomiska, säger Malin Alenius.

Ämnen

Kategorier

RegionerEn unik modell för integrerad vård och omsorg

Sammanslagningen av sjukvård och omsorg i samma företag gör vårdbolaget Tiohundra unikt i Sverige. Vi driver bland annat akutsjukhuset i Norrtälje, vårdcentraler, psykiatri, äldreboenden, BVC, LSS-verksamheter och hemtjänst. Vårt innovativa och effektiva arbetssätt höjer kvaliteten och skapar mervärde för patienter, brukare, närstående och medarbetare.

Norrtäljemodellen är uppmärksammad såväl här hemma som internationellt, och lyfts fram av socialdepartementet som en förebild att ta efter för övriga kommuner, landsting och regioner.

Tiohundra AB ägs av kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, ett samarbete mellan Region Stockholm och Norrtälje kommun. Med ca 2 300 fast anställda är vi kommunens största arbetsgivare.

Vår vision är Hälsa, vård och omsorg där du är.

Kontakter

Per Grundberg

Per Grundberg

Presskontakt Kommunikationsansvarig 08-123 261 73
Karin Persson

Karin Persson

Presskontakt Kommunikatör 08-123 260 34

Relaterat innehåll

En unik modell för integrerad vård och omsorg

Sammanslagningen av sjukvård och omsorg i samma företag gör vårdbolaget Tiohundra unikt i Sverige. Vi driver bland annat akutsjukhuset i Norrtälje, vårdcentraler, psykiatri, äldreboenden, BVC, LSS-verksamheter och hemtjänst. Vårt innovativa och effektiva arbetssätt höjer kvaliteten och skapar mervärde för patienter, brukare, närstående och medarbetare.

Norrtäljemodellen är uppmärksammad såväl här hemma som internationellt, och lyfts fram av socialdepartementet som en förebild att ta efter för övriga kommuner, landsting och regioner.

Tiohundra AB ägs av kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, ett samarbete mellan Region Stockholm och Norrtälje kommun. Med ca 2 300 fast anställda är vi kommunens största arbetsgivare.

Vår vision är Hälsa, vård och omsorg där du är.

Vårdbolaget Tiohundra
Box 905
761 29 Norrtälje
Sverige