Gå direkt till innehåll
Patientmedverkan förbättrar hjärtsviktsvården

Pressmeddelande -

Patientmedverkan förbättrar hjärtsviktsvården

TioHundra AB tog hjälp av patienten Margareta Börjegård för att förbättra vården för personer med hjärtsvikt.

Ökad livskvalitet och färre återinläggningar är två av de viktigaste målen med hjärtsviktsprocessen, som bygger på nära samarbete mellan vårdcentraler och sjukhus, tydligt informationsmaterial, gemensamma riktlinjer och utbildningsinsatser för sjuksköterskor och läkare.

”En ovärderlig tillgång”

Men frågan är vad det blivit av satsningen utan medverkan av 76-åriga Margareta Börjegård från Rådmansö?

– Margareta har varit en ovärderlig tillgång under hela arbetet. Av hennes erfarenheter har vi kunnat dra många lärdomar. Hon har gett oss mycket värdefull input om vad som behöver förändras, säger Katarina Sjöström, kvalitetsutvecklare på Norrtälje sjukhus.

Utgångsläget var tufft: många hjärtsviktspatienter åkte in och ut från sjukhuset, uppföljningen inom primärvården var inte strukturerad och tillgången på sjuksköterskor och hjärtrehabilitering var otillräcklig.

Självklart att ställa upp

Katarina Sjöström kontaktade Margareta Börjegård, som varit patient på medicinmottagningen under lång tid och även har erfarenhet från arbete inom reumatikerförbundet. För henne var det självklart att ställa upp för att förbättra hjärtsviktsvården.

– Jag hade troligen hjärtsvikt långt innan jag fick diagnosen. Vårdcentralen hade inte den rätta kunskapen, och trodde att besvären kom från kranskärlen. Hade det redan då funnits en bättre vårdkedja och ett närmare samarbete med sjukhuset skulle jag nog ha kunnat få rätt diagnos tidigare.

Hjärtsviktsansvariga sjuksköterskor

I projektet deltog sjuksköterskor och läkare från både primärvården och medicinkliniken på sjukhuset – och Margareta Börjegård. En konkret förbättring är att det sedan i höstas finns hjärtsviktsansvariga sjuksköterskor på TioHundras vårdcentraler. I samråd med Margareta Börjegård har också informationen till patienterna förbättrats och utbildningar har ordnats för personalen.

– Patientmedverkan är mycket viktig. Man kan inte köra över oss, man måste göra rätt tillsammans med patienterna. Vården har mycket att vinna på att involvera patienterna mer i utvecklingsarbetet, säger Margareta Börjegård.

Delaktighet och partnerskap

Därför är också delaktighet och partnerskap nyckelbegrepp i TioHundra AB:s verksamhetsplan för 2016. Margareta Börjegård är ett skolexempel på välfungerande partnerskap mellan vårdgivare och patient. Som mångårig patient hos hjärtsviktssjuksköterskorna på sjukhuset har hon redan märkt positiva effekter av det delvis förändrade arbetssättet.

– Jag har sluppit en del återinläggningar och klarar av mer egenvård hemma. Här är också informationen viktig, så att man som patient vet vad man ska vara uppmärksam på. Då kan man ofta komma till rätta med besvären i tid, och slipper bli inlagd på sjukhus.

Ämnen

Taggar

RegionerDet här är TioHundra

Hos oss finns helheten, allt från akutsjukhus till hemtjänst, äldreboenden, psykiatri, insatser för personer med funktionsnedsättning och vård för hela familjen. 

Vi ansvarar för att samordna insatserna och kan ta ett helhetsgrepp för att skapa en komplett vård- och omsorgskedja där ingen faller mellan stolarna. 

Vi har en årlig omsättning på 1,5 miljarder och ca 2 500 fast anställda, vilket gör oss till kommunens största arbetsgivare. Våra ägare är Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun.

Presskontakt

Per Grundberg

Per Grundberg

Presskontakt Kommunikationsansvarig 0176-326 173

Relaterade nyheter