Gå direkt till innehåll
​Camilla Illvesand och Barbro van Stokkum Nornvall, barnmorskor på barnmorskemottagningen i Familjens hus.
​Camilla Illvesand och Barbro van Stokkum Nornvall, barnmorskor på barnmorskemottagningen i Familjens hus.

Pressmeddelande -

​Test för graviditetsdiabetes på barnmorskemottagningen i Familjens hus

Kvinnor som ligger i riskzonen för graviditetsdiabetes kan testas på barnmorskemottagningen i Familjens hus. Fördelarna är bland annat kortare väntetid och att allt finns samlat på ett ställe.

Sedan i augusti har cirka 50 gravida kvinnor testats på barnmorskemottagningen i Norrtälje, och i ungefär hälften av fallen upptäcktes graviditetsdiabetes.

– Det finns vissa riskfaktorer som gör att vi tar beslut om ett test, bland annat högt BMI eller om man tidigare har fött barn som har vägt över 4,5 kilo. Ser vi ett högt blodsockervärde vid en vanlig kontroll kan det också vara skäl att göra en glukosbelastning, förklarar Barbro van Stokkum Nornvall, barnmorska.

Slipper restid

Vid en glukosbelastning får kvinnan på fastande mage dricka sockerlösning, som innehåller vatten och glukos. Efter en och efter två timmar tas ett blodprov för att mäta blodsockervärdet. Diagnosen graviditetsdiabetes ställs om något av proven visar på ett förhöjt blodsockervärde.

Barnmorskorna på barnmorskemottagningen upplever att det är smidigt att testet kan göras på mottagningen, tidigare har testet utförts på vårdcentral och ibland i Stockholm.

– Att resa så långt på fastande mage kan vara jobbigt. Här kan vi ofta kombinera testet med någon av de kontroller man ändå ska gå på, säger Camilla Illvesand, även hon barnmorska vid mödravårdscentralen.

Kontroll med blodsockermätare

Graviditetsdiabetes behandlas i första hand med livsstilsförändringar. Kvinnan får en blodsockermätare med sig hem, och får göra flera kontroller i veckan på egen hand för att sedan återrapportera till barnmorskemottagningen. Märker man att värdena förblir höga vid kontrollerna kan det bli aktuellt med medicinering och kontakt med specialistmödravården.

– Men jag upplever att många lyckas ändra sina vanor och på så sätt få blodsockret under kontroll, säger Barbro van Stokkum Nornvall.

Högt blodsockervärde under graviditeten ökar bland annat risken för komplikationer vid förlossningen och havandeskapsförgiftning. Det nyfödda barnet kan ibland få en hög födelsevikt.

Mer om barnmorskemottagningen: www.tiohundra.se/barnmorska

Fakta/Graviditetsdiabetes

2013 sänkte WHO gränsvärdena för graviditetsdiabetes, vilket även har lett till nya riktlinjer från Socialstyrelsen.

Efter förlossningen blir blodsockervärdet oftast normalt igen, men det finns en ökad risk att man senare i livet utvecklar typ 2-diabetes.

Det bästa sättet att minska risken för graviditetsdiabetes är att röra på sig och inte gå upp alltför mycket i vikt under graviditeten. Då minskar också risken för typ 2-diabetes efter förlossningen.

Ämnen

Taggar

RegionerEn unik modell för integrerad vård och omsorg

Sammanslagningen av sjukvård och omsorg i samma företag gör vårdbolaget Tiohundra unikt i Sverige. Vi driver bland annat akutsjukhuset i Norrtälje, vårdcentraler, psykiatri, äldreboenden, BVC, LSS-verksamheter och hemtjänst. Vårt innovativa och effektiva arbetssätt höjer kvaliteten och skapar mervärde för patienter, brukare, närstående och medarbetare.

Norrtäljemodellen är uppmärksammad såväl här hemma som internationellt, och lyfts fram av socialdepartementet som en förebild att ta efter för övriga kommuner, landsting och regioner.

Tiohundra AB ägs av kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, ett samarbete mellan Region Stockholm och Norrtälje kommun. Med ca 2 300 fast anställda är vi kommunens största arbetsgivare.

Vår vision är Hälsa, vård och omsorg där du är.

Presskontakt

Per Grundberg

Per Grundberg

Presskontakt Kommunikationsansvarig 0176-326 173
Karin Persson

Karin Persson

Presskontakt Kommunikatör 0176-326 034

Relaterade nyheter