Gå direkt till innehåll
​Tiohundra inför anställnings- och hyrstopp

Pressmeddelande -

​Tiohundra inför anställnings- och hyrstopp

Tiohundra AB:s ekonomiska situation är allvarlig. Underskottet 2020 väntas bli upp mot 100 miljoner kronor om inte ytterligare åtgärder vidtas. Därför införs nu anställningsstopp och stopp för inhyrning av personal.

– Vi räknar med att kunna införa hyr- och anställningsstopp under november månad. Ärendet har behandlats i bolagsledningen och ska nu förankras hos de fackliga företrädarna. Det här är samma åtgärder som redan beslutats av flera av de andra sjukhusen i Region Stockholm, som liksom Tiohundra AB har ett tufft ekonomiskt läge, säger VD Peter Graf.

Åtgärder som vidtas:

Anställningsstopp
Gäller för samtliga yrkeskategorier. Dispens kan endast beviljas av vice VD eller VD.

Stopp för inhyrning av personal
Stopp gällande anlitande av inhyrd personal, gäller alla yrkeskategorier. Alla avtal med bemanningsföretag samt förlängningar av befintliga avtal kräver dispens av vice VD eller VD.

Inga ersättningar utöver Allmänna Bestämmelser (AB)
Ersättningar enligt Allmänna Bestämmelser gäller och inga ersättningar utöver AB är tillåtna med undantag av tidigare särskilt tecknade kollektivavtal som medger ersättningar utöver AB. Inga dispenser för avvikelser ges.

– Vi gör förstås vårt yttersta för att de åtgärder vi nu vidtar inte ska påverka patientsäkerheten eller kvaliteten på vården och omsorgen, säger Peter Graf.

Bolagets samtliga verksamhetsområden har under året arbetat för att minska kostnaderna och bromsa underskottet, för att kunna klara budgeten för 2019. Åtgärderna handlar om allt från minskad inhyrning till indragna planeringsdagar, uppskjutna investeringar och att vakanser inte tillsätts.

För att nå en ekonomi i balans 2020 kommer ytterligare åtgärder att krävas inom samtliga verksamhetsområden. Vilka dessa blir, och i vilken omfattning, är ännu för tidigt att säga då diskussionerna med bolagets ägare, kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, och huvudmännen, Region Stockholm och Norrtälje kommun, alltjämt pågår.

– Tiohundra bedriver en högkvalitativ vård och omsorg, vilket vi kan se i kvalitetsmätningar och patientenkäter. Trots detta har samtliga verksamheter kunnat effektivisera och minska kostnaderna. Norrtälje sjukhus, till exempel, har enligt statistik från Sveriges Kommuner och Landsting den näst lägsta kostnaden per DRG-poäng i landet, bland jämförbara sjukhus, säger VD Peter Graf.

Taggar

RegionerEn unik modell för integrerad vård och omsorg

Sammanslagningen av sjukvård och omsorg i samma företag gör vårdbolaget Tiohundra unikt i Sverige. Vi driver bland annat akutsjukhuset i Norrtälje, vårdcentraler, psykiatri, äldreboenden, BVC, LSS-verksamheter och hemtjänst. Vårt innovativa och effektiva arbetssätt höjer kvaliteten och skapar mervärde för patienter, brukare, närstående och medarbetare.

Norrtäljemodellen är uppmärksammad såväl här hemma som internationellt, och lyfts fram av socialdepartementet som en förebild att ta efter för övriga kommuner, landsting och regioner.

Tiohundra AB ägs av kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, ett samarbete mellan Region Stockholm och Norrtälje kommun. Med ca 2 300 fast anställda är vi kommunens största arbetsgivare.

Vår vision är Hälsa, vård och omsorg där du är.

Presskontakt

Per Grundberg

Per Grundberg

Presskontakt Kommunikationsansvarig 0176-326 173
Karin Persson

Karin Persson

Presskontakt Kommunikatör 0176-326 034