Gå direkt till innehåll
Susanne Bergenbrant Glas, chefläkare i Tiohundra.
Susanne Bergenbrant Glas, chefläkare i Tiohundra.

Pressmeddelande -

​Tiohundras chefläkare får nyckelroll i Framtidens vårdinformationsmiljö

Susanne Bergenbrant Glas, chefläkare i Tiohundra, får en viktig roll i införandet av Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM, i Region Stockholm.

Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM, är en av Region Stockholms stora satsningar för att utveckla hälso- och sjukvården. FVM ska lägga grunden till en vårdinformationsmiljö som innefattar ett nytt, modernt journalsystem som ska möjliggöra ökad patientdelaktighet och minskad dubbeldokumentation för vårdpersonalen.

Dessutom ska FVM göra det möjligt att dela till exempel patientinformation, läkemedelslista och remisser mellan olika vårdgivare, regioner och kommuner.

I FVM-arbetet medverkar medarbetare och chefer från förvaltningar, bolag och sjukhus i regionen. Tiohundras och Norrtälje sjukhus chefläkare Susanne Bergenbrant Glas blir nu också chefläkare i FVM, med fokus på de viktiga patientsäkerhetsfrågorna.

Lång erfarenhet av patientsäkerhetsarbete

Susanne Bergenbrant Glas har lång erfarenhet av att jobba med patientsäkerhet i kombination med elektroniska vårdsystem och har bland annat arbetat med utveckling av Region Stockholms nuvarande journalsystem TakeCare.

– De äldre elektroniska patientjournalerna utnyttjar inte den potential som dagens teknik erbjuder. Morgondagens medicinska information måste lagras på ett strukturerat och standardiserat sätt i journalen för att det ska vara patientsäkert och ge medarbetarna en bra digital arbetsmiljö. Genom att lägga grunden för en modern vårdinformationsmiljö kan vi bättre möta patienters och medarbetares behov, säger Susanne Bergenbrant Glas.

Integritetsfrågan och skyddet av patientuppgifter är centrala i arbetet med det nya journalsystemet.

– Flera av dagens it-stöd har patientregister som inte är anpassade till patientdatalagen eller de föreskrifter som finns vid informationshantering och journalföring. Att byta till ett modernare system ger oss möjlighet att säkra att informationen har rätt informationssäkerhetsnivå, samtidigt som patienten har tillgång till sin egen information.

Ökat behov av informationsdelning

För att vården ska vara patientsäker krävs ett enkelt informationsutbyte mellan offentliga och privata vårdgivare – något som därför blir en viktig del i utvecklingen av FVM.

– Behovet av informationsdelning ökar dessutom till följd av allt fler nätbaserade vårdgivare, men också av nationellt och internationellt samarbete, säger Susanne Bergenbrant Glas, som behåller sitt chefläkaruppdrag i Tiohundra parallellt med FVM-arbetet.

Ämnen

Taggar

RegionsEn unik modell för integrerad vård och omsorg

Sammanslagningen av sjukvård och omsorg i samma företag gör vårdbolaget Tiohundra unikt i Sverige. Vi driver bland annat akutsjukhuset i Norrtälje, vårdcentraler, psykiatri, äldreboenden, BVC, LSS-verksamheter och hemtjänst. Vårt innovativa och effektiva arbetssätt höjer kvaliteten och skapar mervärde för patienter, brukare, närstående och medarbetare.

Norrtäljemodellen är uppmärksammad såväl här hemma som internationellt, och lyfts fram av socialdepartementet som en förebild att ta efter för övriga kommuner, landsting och regioner.

Tiohundra AB ägs av kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, ett samarbete mellan Region Stockholm och Norrtälje kommun. Med ca 2 300 fast anställda är vi kommunens största arbetsgivare.

Vår vision är Hälsa, vård och omsorg där du är.

Presskontakt

Susanne Bergenbrant Glas

Susanne Bergenbrant Glas

Chefläkare 0176-326 070

Relaterade nyheter