Gå direkt till innehåll
Titania sponsrar WaterAid även under 2014

Nyhet -

Titania sponsrar WaterAid även under 2014

Titania stödjer även under år 2014 WaterAid Sverige, som Vänföretag till organisationen, som arbetar för att människor skall få tillgång till rent vatten och sanitet runt om i världen. Som entreprenör inom stambyten och totalrenoveringar vet vi hur viktigt det är med tillgång till vatten och fungerande sanitet, både i Sverige och i övriga världen och därför vill vi stödja WaterAids viktiga arbete.

Om WaterAid

WaterAid är en ledande oberoende organisation som genom konkret bistånd, opinionsbildning och påverkan gör det möjligt för världens fattigaste att få tillgång till rent vatten, sanitet och kunskap i hygien. Samordnade insatser på alla dessa tre områden är nödvändiga för att nå varaktiga resultat. WaterAids konkreta biståndsarbete genomförs i nära samverkan med myndigheter och lokala partnerorganisationer för att säkerställa att lokala behov blir styrande. Lokal samverkan leder också till att insatserna blir långsiktigt varaktiga. 

Vårt arbete ger varje år mer än en miljon fler människor i de allra fattigaste länderna tillgång till rent vatten och två miljoner fler till sanitet. Sedan starten 1981 har 17,5 miljoner människor fått rent vatten tack vara WaterAids arbete.

WaterAid kompletterar det konkreta biståndsarbetet med opinionsbildning och påverkan både lokalt, nationellt och internationellt för en politik som erkänner den viktiga roll som rent vatten och sanitet spelar i kampen mot sjukdomar och för att få bukt med fattigdomen. Vi sätter press på beslutsfattare att ta ansvar för att rent vatten och sanitet blir en tillgång för alla. 

WaterAid arbetar idag i 27 länder världen över, och har kontor i 17 av dessa. De länder vi har kontor i är: Burkina Faso, Ghana, Mali, Nigeria, Etiopien, Tanzania, Uganda, Madagaskar, Malawi, Moçambique, Zambia, Bangladesh, Indien, Nepal, Pakistan, Papua Nya Guinea och Timor Leste. Du kan läsa mer om detta här

Vision och strategi

Rent vatten och sanitet är grundläggande rättigheter som alla borde ha tillgång till. Ändå saknar nästan en miljard människor rent vatten och två och en halv miljarder har ingen toalett att gå till. Resultatet är förödande: varje dag dör tusentals barn i diarré orsakad av brist på rent vatten ochsanitet. 

Vår vision är en värld där var och en har tillgång till rent vatten och sanitet
Vår ambition är att år 2015 kommer ytterligare 25 miljoner människor ha fått tillgång till rent vatten, förbättrad hygien och sanitet som ett direkt resultat av vårt arbete, och att vi genom att påverka politik och praxis hos regeringar, myndigheter och tjänsteleverantörer kommer att ha nått ytterligare 100 miljoner människor. 

För att uppnå våra mål tittar vi på det bredare sammanhang som påverkar vatten och sanitetstjänster, inklusive marginaliseringen av vissa samhällsgrupper, den snabba urbaniseringen, påfrestningar på vattenresurser, ett föränderligt och oförutsägbart klimat och ekonomisk och politisk instabilitet.

Internationellt så arbetar organisationen efter en global strategi, som sträcker sig över perioden 2009-2015. Våra fyra globala målsättningar är att:

  1. Främja och säkra fattiga människors rättigheter och tillgång till rent vatten, förbättrad hygien och sanitet.
  2. Stödja regeringar och tjänsteleverantörer i att utveckla sin kapacitet att leverera rent vatten, förbättrad hygien och sanitet.
  3. Förespråka den centrala roll som rent vatten, förbättrad hygien ochsanitet spelar i mänsklig utveckling.
  4. Ytterligare utvecklas som en effektiv global organisation som är erkänd som ledande inom vårt område och för att leva efter våra värderingar. 

Här finns mer information om Titanias sponsring och stödverksamhet. 

Besök Webaidshemsida på: http://www.wateraid.se/


Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Anders Söderlund

Anders Söderlund

Presskontakt Head of IR 08-6684444

Relaterade nyheter