Gå direkt till innehåll
Nedgångar i både passagerar- och godstrafik i svenska hamnar under tredje kvartalet

Pressmeddelande -

Nedgångar i både passagerar- och godstrafik i svenska hamnar under tredje kvartalet

SOS- logga

Under tredje kvartalet 2020 var det totala antalet passagerare i svenska hamnar 5,2 miljoner, vilket är en kraftig minskning, motsvarande -53 procent jämfört med samma kvartal 2019. Den totala godshanteringen i svenska hamnar var 41,1 miljoner ton, vilket motsvarar en minskning med sex procent jämfört med samma period föregående år. Det visar ny preliminär officiell statistik från Trafikanalys.

Ökningar och minskningar i texten avser förändringar till tredje kvartalet 2020 jämfört med tredje kvartalet 2019.

Antal passagerare i utrikes trafik minskade med 59 procent, till 3,7 miljoner passagerare. Minskade passagerare till/från finska hamnar bidrog mest till minskningen. Antal passagerare till och från finska hamnar minskade med 79 procent, till 578 000 passagerare.

Totalt minskade den hanterade godsvikten i de svenska hamnarna för samtliga lasttyper.

Godsvikten till/från utrikes hamn minskade med 4 procent, till 34,8 miljoner ton.

Lossat (ankommande) gods från utrikes hamn minskade med 9 procent, till 18,6 miljoner ton. Råolja, rundvirke och kemikalier tillhörde de varugrupper som bidrog mest till minskningen i totalt lossade godsmängder i utrikes trafik. Nedgångarna var 15, 31 respektive 27 procent.

Lastat (avgående) gods till utrikes hamn ökade med 2 procent, till 16,2 miljoner ton. Järnmalm bidrog mest till ökningen; lastad vikt järnmalm till utrikes hamn ökade med 140 procent, till 1,3 miljoner ton.

Inrikes lossat gods minskade med 11 procent, till 3,2 miljoner ton. Här minskade den lossade vikten järnmalm från svensk hamn med 50 procent, till 283 000 ton.

I statistiken ingår samtliga svenska hamnar om havsgående fartyg med en bruttodräktighet om minst 20, som anlöper i kommersiell trafik; dvs för att lasta/lossa gods eller lämna/hämta passagerare. Statistiken beskriver fartygs-, varu- och passagerartrafiken. 

På Trafikanalys webbplats finns den samlade officiella statistiken om sjötrafik, www.trafa.se/sjofart/sjotrafik.

Denna statistik ingår i Sveriges officiella statistik (SOS) och Trafikanalys är statistikansvarig myndighet inom området transporter och kommunikationer. Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken.

Ytterligare information:
Björn Tano, telefon: 010-414 42 24, e-post: bjorn.tano@trafa.se
Henrik Petterson, telefon: 010-414 42 18, e-post: henrik.petterson@trafa.se

Ämnen

Kategorier


Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.

Presskontakt

Johan Landin

Johan Landin

Presskontakt Kommunikationssamordnare 010-414 42 12

Trafikanalys analyserar och utvärderar åtgärder inom transportpolitiken. Vi ansvarar för officiell statistik om transporter och kommunikationer.

Trafikanalys är en kunskapsmyndighet för transportpolitiken. Vi bildades 2010 och har huvudkontor i Stockholm samt kontor i Östersund.

Trafikanalys - pressrum
Rosenlundsgatan 54
118 63 Stockholm
Sverige