Gå direkt till innehåll
Foto: Mostphotos/Michael Erhardsson
Foto: Mostphotos/Michael Erhardsson

Pressmeddelande -

​Ökade skillnader i hushållens kostnader för persontransporter

Ekonomiskt svaga hushåll äger i genomsnitt färre och äldre personbilar, ofta med en högre drivmedelsförbrukning än genomsnittet för personbils­flottan. Det kan påverka både möjligheter att transportera sig och privatekonomin. Bilarnas ålder varierar också mycket beroende på var i landet man bor.

Trafikanalys har i rapporten Transporternas ekonomiska överkomlighet – hur mäter vi det? undersökt fördelningen av bilkostnader genom en analys av fordonsregistret kopplat till data om hushåll och inkomster.

Skillnaderna i bilarnas ålder och bränslekostnader har ökat de senaste åren, både mellan inkomstgrupper och mellan olika delar av landet. Kostnaden för kollektivtrafik har också utvecklats åt olika håll: medan den under en tioårsperiod i genomsnitt har halverats i vissa län, har den nästan fördubblats i andra.

Skillnader mellan inkomstgrupper

Bland den femtedel hushåll som har lägst inkomster äger i genomsnitt bara var tredje hushåll en bil, medan hushåll med högst inkomster äger 1,4 bilar per hushåll. Det gör dem med lägst inkomster avsevärt mer beroende av kollektivtrafik. Bland hushåll med lägst inkomster är bilarna i genomsnitt tolv år gamla, medan bilarna som ägs av dem med högst inkomster är knappt åtta år. Förmånsbilar, tjänstebilar och privatleasing har inte räknats med, men de skulle sänka åldern för bilarna i högre inkomstkategorier ytterligare.

Över sexårsperioden 2012–2018 har bilarna i den lägsta inkomstgruppen blivit tre procent äldre, medan bilarna i övriga inkomstgrupper har blivit 1–2 procent yngre i snitt. Trots detta har bränslekostnaden minskat i alla inkomstgrupper – något mindre i den lägsta inkomstgruppen, minus 15 procent, än i den med högst inkomster, minus 20 procent. Det beror på att effektiviseringen av bilarna har pågått länge, vilket gör att även byte av äldre bilar innebär en effektivisering.

Skillnader över riket

Hushållens milkostnader för bränslet, beroende på bilmodell, skiljer sig också åt över riket. Från en utgångspunkt där de var i stort sett lika i alla kommungrupper 2009, har bränslekostnaden i storstads­kommuner tio år senare minskat med10 procent, men bara minskat marginellt i de mest avlägsna landsbygdskommunerna. I storstadskommunerna är bränslekostnaden 10 kronor per mil och i avlägsna landsbygdskommuner drygt 11 kronor per mil.

Fakta

Vi har jämfört privatägda bilar, med bränsleförbrukningen angiven enligt den gamla testcykeln NEDC 2009–2019. Ålder och förbrukning har viktats med årliga körsträckor, eftersom nyare bilar i regel har längre årliga körsträckor än äldre. Kostnaderna har räknats om i fasta priser enligt KPI skuggindex. Vartannat år 2012–2018 har vi kombinerat hushållens inkomster med deras fordonsinnehav, körsträckor och bränslekostnader.

Här hittar du rapporten Transporternas ekonomiska överkomlighet – hur mäter vi det?

Kontakt: 

Tom Petersen, projektledare, 010-414 42 11, e-post: tom.petersen@trafa.se

Ämnen

Kategorier


Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.

Presskontakt

Johan Landin

Johan Landin

Presskontakt Kommunikationssamordnare 010-414 42 12

Trafikanalys analyserar och utvärderar åtgärder inom transportpolitiken. Vi ansvarar för officiell statistik om transporter och kommunikationer.

Trafikanalys är en kunskapsmyndighet för transportpolitiken. Vi bildades 2010 och har huvudkontor i Stockholm samt kontor i Östersund.

Trafikanalys - pressrum
Rosenlundsgatan 54
118 63 Stockholm
Sverige