Gå direkt till innehåll
Tio nya klimatsmarta terminaltraktorer i Trelleborgs Hamn
Tio nya klimatsmarta terminaltraktorer i Trelleborgs Hamn

Nyhet -

​Tio nya klimatsmarta terminaltraktorer som drivs med HVO100

Tio nya klimatsmarta terminaltraktorer som drivs med HVO100 (Hydrerad Vegetabilisk Olja, dvs 100 % bioandel) är nu på plats i hamnen! Den fortsatta ökningen av andelen biodrivmedel under 2020 kommer att halvera de klimatpåverkande utsläppen från hamnens egen fordonspark.

Trelleborgs Hamn, med ambition att vara Östersjöns klimatsmartaste och effektivaste hamn, jobbar hela tiden med miljöförbättringar för att kunna bedriva en smart och hållbar verksamhet. Vi investerar i ny, modern teknik, utrustning och anläggningar som är direkt kopplade till förbättrad miljöprestanda.

Eftersom våra terminaltraktorer förbrukar stora volymer ger det en stor effekt vad gäller de klimatpåverkande utsläppen från vår egen fordonspark. Enligt vår fordonspolicy ska alla lätta fordon som köps in drivas fossilfritt och övriga fordon och maskiner, som ännu inte kan drivas med el, ska successivt drivas med en allt högre andel biodrivmedel. Detta har redan bidragit till att CO2-utsläppen minskat med 30 procent de senaste tre åren och kväveoxider från hamnens egna fordon har halverats de senaste tre åren, och sedan 2010 minskat med 70 procent (per ton hanterat gods).

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner

Trelleborgs Hamn - Skandinaviens största RoRo-hamn och Östersjöns klimatsmartaste hamn

Trelleborgs Hamn är Skandinaviens största RoRo-hamn och har 30 ankomster och avgångar varje dygn. Från Trelleborgs Hamn utgår idag färjeförbindelser till och från kontinenten, till Travemünde, Rostock, Swinoujscie och Klaipeda, dygnet runt, året om. År 2020 passerade 12,1 miljoner ton gods och drygt 1 miljon enheter samt 1,2 miljoner passagerare i hamnen.

Trelleborgs Hamn är Skandinaviens ledande intermodala hub för internationell trafik och servar minst fyra transportkorridorer. Hamnen har ständig tillväxt, stabil ekonomi, nöjda kunder och 128 medarbetare med miljön i fokus.

Vi har som uttalat mål att vara Östersjöns effektivaste och klimatsmartaste hamn. Vägen dit går via samarbete i stora EU-projekt, teknisk utveckling av reningsutrustning och bulleråtgärder tillsammans med fordonsleverantörer eller enklare aktiviteter som källsortering av avfall. Vissa saker tar många år att förverkliga, andra kan åtgärdas på några dagar.

Trelleborgs Hamn är en viktig del av Europas transportkorridorer och är sedan 2013 utsedd till corehamn av EU. Vi har verksamhet 24 timmar om dygnet och vi deltar i många olika spännande projekt.

Trelleborgs Hamn AB
Box 51
231 21 Trelleborg
Sverige