Gå direkt till innehåll
Ny undersökning visar att företag bortser från IT-säkerhetsriskerna med IoT

Pressmeddelande -

Ny undersökning visar att företag bortser från IT-säkerhetsriskerna med IoT

Företag lägger i genomsnitt över 2,5 miljoner USD per år på IoT-system. Ändå är det många som inte involverar säkerhetsansvariga i införandet av systemen, vilket ökar riskerna för intrång och attacker.

Trend Micro presenterar idag en ny undersökning som visar på stora skillnader mellan verksamheters investeringar i IoT-system och hur mycket de lägger på att skydda systemen. Samtidigt uppger 52 procent av de svarande att den värsta konsekvensen av en säkerhetsincident är att verksamhetens förtroende skadas.

Det växande antalet uppkopplade enheter exponerar företag för ytterligare IT-säkerhetsrisker. Ändå svarar nära hälften, 43 procent, av verksamheterna i undersökningen att säkerheten inte alltid kommer i första hand när nya IoT-projekt implementeras. Bara 38 procent av de svarande uppger att verksamheten involverat säkerhetsansvariga i planeringen eller införandet av IoT-systemen, vilket ökar riskerna för säkerhetshot. Samtidigt uppger 63 procent av de svarande att IoT-relaterade säkerhetshot ökat under det senaste året. I snitt utsattes verksamheter för tre attacker riktade mot uppkopplade enheter det gångna året.

- IoT har många fördelar för företag och organisationer, något de omfattande investeringarna världen över är ett bevis på, säger Johan Jarl, säkerhetsexpert hos Trend Micro i Sverige. Men om säkerhet inte prioriteras och säkerhetsspecialister inte involveras i ett tidigt stadium kan verksamheterna riskera skador som överväger fördelarna.

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Vanson Bourne, på uppdrag av Trend Micro, och baseras på intervjuer med 1150 personer i beslutsfattande position inom IT och säkerhet på företag med över 500 anställda i fem länder, USA, Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Japan, mellan 1 april och 25 maj 2018. De svarande arbetade på företag och organisationer inom branscher som handel, finans, service, offentlig sektor, media och byggbranschen. 

Ämnen


Om Trend Micro
Trend Micro Incorporated är en världsledande leverantör av säkerhetslösningar för att kunna dela digital information säkert i hela världen. Lösningar för privatanvändare, företag och myndigheter med säkerhet i flera lager, skyddar information på mobila enheter, datorer, gateways, servrar och i molnet. Alla våra produkter samarbetar för att dela med sig av hotunderrättelser och förse med ett skydd med centraliserad synlighet och kontroll, vilket möjliggör ett bättre och snabbare skydd. Med över 6.000 anställda i över 50 länder och med världens mest avancerade globala hotunderrättelser säkrar Trend Micro din uppkopplade värld.

Mer information finns på www.trendmicro.com

Presskontakt

Natalie Majerski

Natalie Majerski

Presskontakt Presskontakt 076-103 2010

Relaterat material

Relaterade nyheter