Skip to main content

Svenska företag prioriterar DevOps men saknar rätt kompetens inom IT-säkerhet

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2019 08:00 CEST

Undersökning från Trend Micro visar att den ökade komplexiteten inom IT-säkerhet står i vägen för en fullt anammad DevOps-kultur.

Trend Micro presenterar idag svenska siffror som visar att DevOps prioriteras mycket högre idag bland företag än för ett år sedan och att majoriteten redan har implementerat en DevOps-kultur men att bristen på kompetens och rätt verktyg står i vägen för utvecklingen. Undersökningen genomfördes i juni i år av det oberoende undersökningsföretaget Vanson Bourne på uppdrag av Trend Micro, med syfte att bättre förstå DevOps-kulturen inom stora samt små och medelstora företag världen över.

Rapporten visar att 80 procent av företagen redan arbetar med eller är igång med att implementera DevOps, men 94 procent av respondenterna uppger att de har stött på säkerhetsrisker vid genomförandet av projekt. Trots detta uppger 34 procent att de inte alltid konsulterar IT-säkerhetsteamet vid implementering av nya projekt.

Svenska företag efterfrågar rätt verktyg och kompetens
För Sverige ser det bättre ut än för de flesta andra länderna i undersökningen. 70 procent av de svenska IT-beslutsfattarna uppger att de alltid engagerar IT-säkerhetsteamet i DevOps-initiativ, men att säkerhetsteamet behöver involveras mycket mer (47 procent). Men för att kunna anamma en DevOps-kultur fullt ut menar varannan svensk respondent att man behöver anställa mer personal med rätt kompetens inom IT-säkerhet. Detta på grund av den ökade komplexiteten. En tredjedel uppger även att de saknar nödvändiga verktyg för att säkra DevOps-initiativ och hälften av respondenterna efterfrågar redskap för kontinuerlig övervakning och riskanalys. Den största risken anses vara exponering av känslig företagsdata.

­– För oss är det väldigt viktigt att förstå svenska företags utmaningar och behov för att kunna erbjuda dem rätt vägledning och säkerhetslösningar, säger Johnny Krogsboll Technical Director Nordic på Trend Micro.

Svenska företag vill gärna använda teknik som gynnar deras verksamheter, men ibland kan vi vara lite väl snabba och glömma de risker ny teknik kan innebära.

– I Sverige är vi snabba att anamma nya arbetssätt och det finns stora fördelar med DevOps, framför allt om man vill kunna få ut maximal effekt av agila utvecklingsmetoder, förklarar Johnny Krogsboll. Men om denna agilitet innebär risker för IT-säkerheten måste man se till att inkludera IT-säkerhetsteamet så tidigt som möjligt för att kunna säkra sina DevOps-aktiviteter och inte utsätta företaget för onödiga säkerhetsrisker.

För mer information om Trend Micros strategi för att säkra DevOps och lösningar, se här.

Om undersökningen:
Vanson Bourne intervjuade i juni i år 1 310 IT-beslutsfattare världen över inom stora bolag och små och medelstora företag. De länder som ingick i undersökningen är UK, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Danmark, Norge, Sverige, Schweiz, USA, Brasilien, Mexico, Kanada, Australien, Nya Zeeland och Japan

Om Trend Micro
Trend Micro Incorporated är en världsledande leverantör av säkerhetslösningar för att kunna dela digital information säkert i hela världen. Lösningar för privatanvändare, företag och myndigheter med säkerhet i flera lager, skyddar information på mobila enheter, datorer, gateways, servrar och i molnet. Alla våra produkter samarbetar för att dela med sig av hotunderrättelser och förse med ett skydd med centraliserad synlighet och kontroll, vilket möjliggör ett bättre och snabbare skydd. Med över 6.000 anställda i över 50 länder och med världens mest avancerade globala hotunderrättelser säkrar Trend Micro din uppkopplade värld.

Mer information finns på www.trendmicro.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.