Skip to content
Trioworld får Ecovadis Platinum utmärkelse för sitt hållbarhetsarbete

Press release -

Trioworld får Ecovadis Platinum utmärkelse för sitt hållbarhetsarbete

Trioworld är stolta över att företaget har tilldelats EcoVadis Platinum utmärkelse för sitt hållbarhetsarbete, efter EcoVadis utvärdering 2021.

“EcoVadis Platinum är ett resultat av Trioworlds höga ambitionsnivå och grundliga arbete inom hållbarhet”, säger VD Andreas Malmberg.

EcoVadis gör hållbarhetsutvärderingar inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö, etik och hållbara upphandlingar. Utifrån dessa kriterier poängsätts företagen och slutsumman resulterar i en medalj: Brons, silver, guld eller platinum. Endast 1% av de utvärderade företagen når platinum nivå.

“Detta är ett fantastiskt erkännande av våra ambitioner och framtidsplaner”, fortsätter Andreas Malmberg. “Vi ser fram emot att fortsätta driva cirkularitet inom plastfilmsindustrin, tillsammans med våra kunder.”

Subjects

Tags


Om Trioworld
Trioworld grundades 1965 och utvecklar innovativa och hållbara plastfilmsprodukter. Företaget är en
av de ledande aktörerna inom segmentet med en omsättning på 5,5 miljarder kronor och 1 200
anställda. Gruppens huvudkontor ligger i Smålandsstenar och har produktion i Sverige, Danmark,
Nederländerna och Frankrike. Produkterna säljs på den globala marknaden.

Related content

Trioworld

Framtiden behöver en tryggare och hälsosammare värld.
På Trioworld tror vi att vi kan vara en del av lösningen och omvandla miljöutmaningar till möjligheter för både oss själva och våra kunder. Att vi aktivt kan hjälpa människor att agera för klimatet utan att behöva kompromissa med produktkvalitet, service eller säkerhet.
Trioworld är en industrikoncern med drygt 1200 medarbetare och en omsättning på 5,5 miljarder kronor. Koncernen är en av Europas ledande aktörer inom innovativa och hållbara plastfilmsprodukter. Bolaget har huvudkontor i Smålandsstenar, produktion i Sverige, Danmark och Frankrike och säljer sina produkter på en global marknad. Trioworlds huvudägare är Altor Funds.

Trioworld
Parkgatan 10
333 23 Smålandsstenar
Sweden
Visit our other newsrooms