Gå direkt till innehåll
Nio av tio hushåll med studsmattor är oroliga för skaderisken

Pressmeddelande -

Nio av tio hushåll med studsmattor är oroliga för skaderisken

Nio av tio ägare (88 procent) till studsmattor är i någon mån rädda för att deras egna eller andras barn ska komma till skada på deras studsmattor. Trots detta saknar mer än hälften av Sveriges studsmattor skyddsnät. Samtidigt sker drygt en av fyra olyckor just då barnet ramlar av studsmattan, visar en undersökning genomförd av Barnolycksfallsfonden.

En rätt använd studsmatta är ett bra sätt för barn att utveckla sin fysik. Genom att hoppa studsmatta utvecklas barnens balans, kondition och koordination samtidigt som de har roligt. Det sker dock många olyckor varje sommar vid hoppande på studsmattor. Drygt fyra av tio olyckor sker genom att två barn kolliderar med varandra, vilket gör detta till den vanligaste skadeorsaken. Detta följs av skador till följd av att barnen ramlar ut ur studsmattan, var fjärde olycka sker på detta sätt.

– Studsmattor är i sig är inte farliga för barn, men det är viktigt att föräldrar försäkrar sig om att aktiviteten är säker, annars riskerar barnen att drabbas av allvarliga skador. Ett bra och enkelt sätt är att sätta upp skyddsnät och underhålla studsmattan så den inte har några skador. Viktigast av allt är att lära barnen hur man hoppar säkert. Exempelvis bör inte små barn eller ovana personer hoppa på knäna, då detta ökar skaderisken. Det går däremot bra att hoppa på rumpan, ryggen och magen när man lärt sig behärska hoppning på fötterna, säger Björn Sporrong, styrelseledamot vid Barnolycksfallsfonden.

När barn med olika vikt hoppar tillsammans ökar risken för att kollidera med varandra. Drygt tre av fyra studsmattsägare har satt upp regler för hur många som får hoppa samtidigt, men trots det sker merparten av olyckorna av att barnen kolliderar med varandra. Enbart 13 procent av olyckorna sker när ett barn hoppar ensamt. Tyvärr visar statistiken att en majoritet av vuxna inte övervakar barnen medan de leker på studsmattan.

– Som förälder måste man komma ihåg att barn lätt dras med i leken och glömmer bort de regler som man satt upp gällande hoppandet. Det är därför extra viktigt som förälder att hålla leken under uppsikt för att minska skaderisken och därmed undvika akutbesök. Barn under sex år bör hoppa ensamma på studsmattan, då de inte har en fullt utvecklad balans förrän i skolåldern, säger Björn Sporrong.

Fler tips från Barnolycksfallsfonden för att motverka olyckor:
   • Använd skyddsnät som kan monteras på studsmattan för att förhindra att barnen trillar av


   • Låt barnen hoppa en i taget


   • Låt inte barnen ha hårda leksaker med på mattan, de kan landa på dem och skada sig


   • Underlaget kring studsmattan ska vara mjukt (gräs)


   • Placera studsmattan långt från träd och andra hårda föremål


   • Hoppa inte när det är blött eftersom studsmattan blir hal


   • Hoppa inte tillsammans med dina barn om du är alkoholpåverkad


   • Om du har möjlighet så gräv ner studsmattan i marken så den får samma höjd som den omgivande marken


   • En vuxen bör alltid hålla vakt


   • Läs igenom studsmattans säkerhetsföreskrifter innan den börjar användas


   • Inspektera studsmattans skick kontinuerligt, samt reparera den vid behov


Om undersökningen
Barnolycksfallsfonden har under mars 2011 låtit intervjua 1013 svenska föräldrar mellan 18-65 år med hjälp av undersökningsföretaget YouGov.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Björn Sporrong, styrelseledamot vid Barnolycksfallsfonden. Telefon: 070-168 27 99

Johan Eriksson, presschef. Telefon: 070-168 28 72
Mejl: johan.eriksson@trygghansa.se

Ämnen


Om Barnolycksfallsfonden 
Barnolycksfallsfonden bildades 2007 av försäkringsbolaget Trygg-Hansa och Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Grundarnas ambition är att fonden genom forskning och informationsspridning ska bidra till att dels förebygga och minska antalet barnolycksfall, dels förbättra vården för de barn som skadar sig. Stiftelsen har ett 90-konto för att samla in pengar till fonden, pg 900136-3. Besök hemsidan på www.barnolycksfallsfonden.se

Presskontakt

Maria Lindholm

Maria Lindholm

Presskontakt Presschef 070-1682137
Hanna Axelsson

Hanna Axelsson

Presskontakt Marknad- och kommunikationschef +46 70 168 32 82

Relaterat material

Relaterade nyheter