Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

2 av 3 barn tvingas uppsöka akutvård till följd av olycka

Svenska föräldrar är mycket oroliga över att deras barn ska behöva uppsöka akutvård. Den plats som föräldrar oroar sig mest över att barnen ska råka ut för en olycka är i trafiken, varannan förälder uppger att denna olycksplats är det största orosmomentet. Denna följs av oro att barnen ska drabbas av en olycka vid dagis/skola eller vid sportaktiviteter. Nästan var tionde barn drabbas av skador som leder till bestående men. Det visar Barnolycksfallsfondens senaste undersökning bland Sveriges föräldrar.

Två av tre (65 procent) svenska föräldrar har barn som varit tvungna att uppsöka akutvård. Föräldrar är mest oroliga över att ens barn ska råka ut för en olycka i trafiken, varannan förälder uppger att detta är det största orosmomentet. Denna oro följs av olyckor vid dagis/skola samt sportaktiviteter, med 18 respektive 11 procent. En majoritet av svenska föräldrar uppger att de är oroliga över trafikolyckor och 35 procent är i hög, eller mycket hög grad, oroliga över att deras barn ska drabbas av en trafikolycka. Föräldrar är mindre oroliga över att en olycka ska ske i det egna hemmet. Endast 12 procent av de tillfrågade föräldrarna uppger att hemmet är den plats där de är mest oroliga att en olycka ska inträffa. Statistiken visar med andra ord att föräldrar överlag oroas klart mer över situationer där barnen ofta är själva, utan uppsikt av föräldrar.

– En trafikolycka med barn är alltid olyckligt, då en olycka vid ung ålder kan medföra bestående men som barnet lider av resterande del av livet. Trots att trafikolyckor är ett så pass stort orosmoment visar statistiken att denna typ av olyckor drabbar få, endast 8 procent av de olyckor som leder till bestående men beror på trafikolyckor. Detta tyder på att föräldrar är duktiga på att informera sina barn om riskerna som finns i trafiken, säger Johan Eriksson, vid Barnolycksfallsfonden.

Olyckor kan leda till men för livet

Knappt var tionde förälder (9 procent) uppger att de har barn som varit med om en olycka och drabbats av varaktiga men till följd av denna. Bland dessa skadedrabbade barn uppger föräldrarna att den vanligaste skadeorsaken var fallolyckor (25 procent) samt tandskador (24 procent).

– Som en del i ett barns utveckling är det naturligt att barnet råkar ut för en och annan olycka. Det vi vill uppmärksamma är att förebygga de allvarligare skadorna som leder till bestående men och därmed riskerar påverka barnets resterande liv. Det är därför viktigt att föräldrar så tidigt som möjligt sätter sig ned med barnen och pratar om de risker som finns med olika aktiviteter, samt hur man på bästa sätt kan förebygga dessa risker, säger Johan Eriksson.

Så skyddar du dina barn – Tips från Barnolycksfallsfonden    • Informera dina barn i tidig ålder om de risker som finns vid de aktiviteter barnen utövar
    • När ett barn börjar med en ny typ av aktivitet, se till att övervaka denna innan barnet till fullo lärt sig behärska aktiviteten
    • Vid träning och sport är det viktigt att barnen värmer upp först samt stretchar efteråt
    • Barnen ska använda godkända skydd (ex. CE-märkta) såsom hjälm i de aktiviteter där det behövs
    • Respektera skyltar och andra säkerhetsanvisningar i trafiken 

Om undersökningen

Barnolycksfallsfonden har under mars 2011 låtit intervjua 1013 svenska föräldrar mellan 18-65 år med hjälp av undersökningsföretaget YouGov.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Eriksson, Barnolycksfallsfonden. Telefon: 070-168 28 72
Mejl: johan.eriksson@trygghansa.se

Ämnen


Om Barnolycksfallsfonden 

Barnolycksfallsfonden bildades 2007 av försäkringsbolaget Trygg-Hansa och Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Grundarnas ambition är att fonden genom forskning och informationsspridning ska bidra till att dels förebygga och minska antalet barnolycksfall, dels förbättra vården för de barn som skadar sig. Stiftelsen har ett 90-konto för att samla in pengar till fonden, pg 900136-3. Besök hemsidan på www.barnolycksfallsfonden.se

Kontakter

Cecilia Magnusson

Cecilia Magnusson

Presskontakt Pressansvarig 070-893 50 16

Relaterat innehåll

Om Trygg-Hansa

Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår i dag i Tryg Forsikring, Skandinaviens största sakförsäkringsbolag. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador. Den 1 april 2022 blev Trygg-Hansa och Moderna Försäkringar ett bolag under det gemensamma varumärket Trygg-Hansa.

Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/trygg-hansa.