Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Se upp i backen och på med hjälm - tusentals barn skadas varje år i pulkabacken

Varje år skadas tusentals barn så allvarligt i olyckor med pulka eller snowracer att de behöver uppsöka ett akutsjukhus. Antalet olyckor har ökat med 50 procent de senaste åren*. Det visar ny data som Trygg-Hansa tillsammans med MSB analyserat.

Det åkredskap som är involverat i flest olyckor varje år är pulkan, som orsakar cirka 1 400 barnolycksfall varje år. Näst flest olyckor sker med tefat, stjärtlappar, madrasser och liknande åkredskap som leder till knappt 1 000 olyckor varje år. Varje år inträffar även ungefär 600 olyckor med kälke, bob eller snowracer. Var tredje olycka inträffar på lekplatser i bostadsområden och det är framförallt unga pojkar som råkar illa ut.

– Olyckorna i pulkabacken har ökat oroande mycket. Vuxna bör vara med och engagera sig mer i leken i backen, det är både säkrare och roligare. Oavsett om det är en förälder, lärare eller förskolelärare så är det vuxna omdömet det viktigaste för att förebygga allvarliga olyckor, säger Björn Sporrong, barnförsäkringsexpert på Trygg-Hansa.

De åkredskap som är involverade i flest olyckor är pulkor och ”skranor”**. Dessa olyckor orsakas oftast av att barnen ramlar av eller att de kört på något, exempelvis träd eller stubbar. Olyckor med pulkor eller snowracer leder oftast till frakturer, medan tefat, stjärtlappar osv. främst orsakar blodutgjutningar. I drygt sju procent av fallen drabbas barnen av hjärnskakning och även fast de flesta barn blir undersökta, behandlade och hemskickade från akutmottagningen, läggs cirka elva procent in på sjukhus för fortsatt vård.

– Huvudskador och frakturer är mycket allvarliga, framförallt när barnen är små. Undersök backen där barnen åker pulka så att det inte finns träd eller stubbar i vägen, och se till att barnen alltid har hjälm på sig när de ska leka i backen, säger Jan Schyllander på Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB).

Trygg-Hansas tips och råd:

  • Barnen ska ha hjälm för att skydda huvudet. Hjälmen ska vara CE- märkt och ska täcka panna, bakhuvud och hjässa
  • Tala med barnens lärare eller dagispersonal för att säkerställa att hjälm används även under dagis eller skoltid
  • En vuxen bör alltid finnas till hands. Var med och lek i backen med barnen, det är både säkrare och roligare
  • Undersök backen så att det inte finns hinder som barnen kan krocka med
  • Kontrollera att ni inte får så hög fart så att färden slutar på en trafikerad gata
  • Lär barnen att gå upp vid sidan av backen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn Sporrong, barnförsäkringsexpert på Trygg-Hansa. Telefon: 070-168 27 99

* Denna genomgång bygger på uppgifter som lämnats från ett antal akutsjukhus till det s.k. IDB- (Injury Data Base) registret under perioden 2002 till 2010. Dessa händelser har sedan analyserats samt extrapolerats/skattats till nationella tal. Genomgången innefattar endast barn (0 – 17 år) som skadats i händelser där kälkar, bobar etc. varit involverade.
** Med skrana menas tefat, madrasser, stjärtlappar etcetera. Åkdon som, liksom pulkan, inte är styrbara.

Ämnen


Trygg-Hansa är ett av Sveriges största försäkringsbolag med en årspremievolym på över tio miljarder SEK och cirka 2 000 medarbetare på 30 orter i Sverige. Trygg-Hansa erbjuder både privatförsäkringar och företagsförsäkringar med flera typer av lösningar på bilförsäkring, andra fordonsförsäkringar, hemförsäkring, gravidförsäkring samt sjuk- och olycksfallsförsäkring. Våra personförsäkringar inkluderar även barnförsäkring där vi är marknadsledande. Trygga Firman är vår skräddarsydda försäkringslösning för småföretagare.

Trygg-Hansa är sedan 1999 ett helägt dotterbolag till danska Codan och ingår i den internationella försäkringskoncernen RSA. RSA-koncernen har 20 miljoner kunder och omkring 24 000 medarbetare och räknas som ett av de sex ledande försäkringsbolagen i världen.
Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se

Kontakter

Cecilia Magnusson

Cecilia Magnusson

Presskontakt Pressansvarig 070-893 50 16

Relaterat innehåll

Om Trygg-Hansa

Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår i dag i Tryg Forsikring, Skandinaviens största skadeförsäkringskoncern. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador. Den 1 april 2022 blev Trygg-Hansa och Moderna Försäkringar ett bolag under det gemensamma varumärket Trygg-Hansa.

Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/trygg-hansa.