Gå direkt till innehåll
Rapport från TYA - Nya krav vid upphandling av färdtjänst

Nyhet -

Rapport från TYA - Nya krav vid upphandling av färdtjänst

Projektet ”Utbildningskrav i upphandlingar, en inventering” gällande krav på färdtjänstförare som önskades av branschråd Taxi 2016 är genomförd och finns presenterad i följande rapport: Inventering och kartläggning av vilka utbildningskrav som idag ställs på färdtjänstförare vid upphandling av färdtjänst.

De upphandlande organisationernas krav på färdtjänstförare har under de senaste åren blivit mer omfattande och utvidgade, vilket bland annat medfört att det fokuseras alltmer på bemötande, trygghet och andra mjuka värden. Sjukdomstillstånd, funktionsnedsättningar och social kompetens är också några områden som det ställs krav inom. Säkerhet och kompetens att handha hjälpmedel är andra.

För att kartlägga och sammanställa de krav som idag ställs på färdtjänstförare av upphandlande organisationer har en inventering av kravställningar genomförts. Inventeringen har gjorts under november och december 2017 på underlag från tjugo upphandlande enheter/organisationer. Inventeringen har totalt omfattat 165 krav som sammanställts och bearbetats. Förekommande utbildningsmaterial och förarcertifieringar inom området har granskats och utvärderats. Resultatet av sammanställningen har inneburit att elva övergripande kompetensområden har identifierats.

Inom varje område finns ett antal kravställningar. Utifrån de sammanställda kraven har ett förslag på utbildningsinnehåll tagits fram. Förslaget kan ses som ett underlag eller ett koncept till en förnyad färdtjänstförarutbildning eller utvecklandet av en branschnorm.

Rapporten är uppdelad i två delar varav del 1 innehåller inventeringen av de krav som upphandlarna idag ställer på färdtjänstförare och del 2 innehåller förslag på utbildningsinnehåll för att möta dessa krav.

Itra Konsult AB har genomfört inventeringen, sammanställt och bearbetat kravställningar samt utformat rapporten. Rapporten har granskats och godkänts av TYA.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Åsa Backman

Åsa Backman

Projektledare Flyg 08-734 52 41

För mervärde i transportbranschen

Det här är TYA

TYA är partsneutralt och vi har ett ideellt uppdrag från våra medlemmar som ska gynna alla aktörer och medarbetare inom transportområdet. Vi jobbar för att varje år ska bli det bästa året någonsin för transportbranschen.

Vi driver på utvecklingen för säkrare och mer hållbara arbetsmiljöer. Tillsammans med våra anslutna företag och parter, medarbetare, skolor och myndigheter vill vi skapa Sveriges bästa jobb. På TYA skapar vi utbildningar och läromedel. Vi erbjuder rådgivning och omvärldsbevakning. Vi utvecklar samarbetslösningar inom arbetsmiljö mellan branschens aktörer och tar initiativ för samverkan och insikt.

TYA - Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd
Sundbybergsvägen 1
17173 Solna