Gå direkt till innehåll
Ännu bättre varumottag

Pressmeddelande -

Ännu bättre varumottag

Många arbetsolyckor som lastbilsförare råkar ut för sker vid lastning och lossning av gods. För att förebygga arbetsolyckor och undvika bristfälliga varumottag har TYA tagit fram boken Bättre varumottag! – En handbok till stöd vid planering, projektering och användning av varumottag. Den vänder sig till alla som på något sätt är delaktiga i processen kring varumottag: fastighetsägare, stadsplanerare, arkitekter, transportbranschen. Boken behandlar dels typiska miljöer där varumottag förekommer, dels faktaavsnitt med speciella aspekter på varumottag. Den innehåller även aktuell lagstiftning och många praktiska exempel. Målsättningen är en effektiv och säker arbetsmiljö för alla berörda i såväl nya som gamla varumottag.

Den första utgåvan av Bättre varumottag kom år 2006. Den har nu genomgått en grundlig revidering, där bildmaterial och texter har uppdaterats.

Bättre varumottag går att beställa via tya.se. Där går det också att läsa boken som en bläddringsbar pdf och se en kort nyproducerad film som på ett pedagogiskt sätt visar några av bokens användbara tips inför byggandet av bättre varumottag.

Pris: 350 kronor ex. moms för TYA-anslutna företag, 700 kronor ex. moms för övriga företag och organisationer.

Bakom boken står TYA (Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd) i samarbete med sakkunniga personer inom arbetsmiljö och transportteknik samt representanter för transportbranschen, livs-, parti-, detalj- och dagligvaruhandeln. Frågor om boken besvaras av projektledaren Maria Vigren, TYA, tel. 08-734 52 32 eller maria.vigren@tya.se

Ämnen

Kategorier


Det här är TYA

Vår verksamhetsidé är att aktivt bidra till att utveckla kompetens, arbetsmiljö och status och därmed bidra till ökad produktivitet och lönsamhet. TYA är ett samarbetsorgan mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i transportbranschen. Verksamheten bedrivs mot TYA anslutna företag genom kurser och projekt som tar sikte på yrkeskunskap och arbetsmiljö. Vi samverkar även med skolor och myndigheter samt utarbetar informationsmaterial och läromedel.

Kontakter

Mikael Enbom

Mikael Enbom

Presskontakt Informatör Presskontaktperson på TYA 087345225

För mervärde i transportbranschen

Det här är TYA

TYA är partsneutralt och vi har ett ideellt uppdrag från våra medlemmar som ska gynna alla aktörer och medarbetare inom transportområdet. Vi jobbar för att varje år ska bli det bästa året någonsin för transportbranschen.

Vi driver på utvecklingen för säkrare och mer hållbara arbetsmiljöer. Tillsammans med våra anslutna företag och parter, medarbetare, skolor och myndigheter vill vi skapa Sveriges bästa jobb. På TYA skapar vi utbildningar och läromedel. Vi erbjuder rådgivning och omvärldsbevakning. Vi utvecklar samarbetslösningar inom arbetsmiljö mellan branschens aktörer och tar initiativ för samverkan och insikt.

TYA - Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd
Sundbybergsvägen 1
17173 Solna