Gå direkt till innehåll
Branscherfarenhet är lika viktigt som pedagogiskt kunnande i den obligatoriska fortbildningen av lastbilsförare. Det anser representanter för den svenska transportbranschen. Foto: Evelina Carborn.
Branscherfarenhet är lika viktigt som pedagogiskt kunnande i den obligatoriska fortbildningen av lastbilsförare. Det anser representanter för den svenska transportbranschen. Foto: Evelina Carborn.

Pressmeddelande -

​Dags att se över de orimliga lärarkraven

De striktare pedagogiska kraven på YKB-fortbildare kvarstår i Transportstyrelsens senaste förslag. Därför uppmanar nu TYA, tillsammans med flera företrädare för transportbranschen, till protest.

– Pedagogisk kunskap är viktigt, men här väger branscherfarenhet tyngre, säger Sigalit Slutbäck, vd för TYA.

Den 6 mars 2020 är sista datum för att lämna in synpunkter på Transportstyrelsens senaste förslag till ny föreskrift om yrkesförarkompetens som skickades ut den 23 januari i år. Nu uppmanar TYA, Transportföretagen och Transportarbetareförbundet övriga företrädare för branschen att ta chansen och protestera mot de orimliga lärarkraven.

Orimlig balans

Det handlar om de lärare som var femte år ser till att landets lastbilsförare kan förnya sitt yrkeskompetensbevis. Tidigare var Transportstyrelsens krav formulerade ”läraren ska ha dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt arbete som lärare för vuxna eller ha genomgått utbildning i pedagogik”. Redan 2017 ändrades kravet till att ”läraren ska ha dokumenterad erfarenhet av att undervisa vuxna som sammanlagt motsvarar minst sex månaders heltidsarbete inom de senaste fem åren”. Det kravet kvarstår alltså i det nya förslaget.

– Risken är att yrkesförare tappar tilltron till fortbildningen då andelen lärare med yrkeskunnande på sikt kommer att minska kraftigt. Det finns också en risk att utbildningarna fördyras då enbart företag med utbildade trafiklärare uppnår behörighetskraven framöver, säger Sigalit Slutbäck och fortsätter:

– TYA anser att förslaget innebär en orimlig balans mellan kravet på yrkeserfarenhet och pedagogisk erfarenhet. Om YKB-fortbildningen ska fungera och bibehålla sin kvalitet krävs fler lärare med gedigen yrkeskompetens och inte färre.

”Se över förslaget”

Förslaget försvårar också för företag att bygga upp en intern utbildningsverksamhet på YKB-området och motverkar utvecklingen av lärande på arbetsplatser. TYA, Transportarbetareförbundet och Transportföretagen vill därför att:

  • kraven på YKB-lärare omgående ses över.
  • kraven på pedagogisk erfarenhet kvarstår, men att de strikta tidsgränserna tas bort.
  • en dialog inleds där branschen, i samverkan med Transportstyrelsen, ser över vilka kriterier för pedagogisk utbildning som är rimliga och hur potentiella lärare kan stöttas.


Ämnen

Regioner


Det här är TYA

Vår verksamhetsidé är att aktivt bidra till att utveckla kompetens, arbetsmiljö och status och därmed bidra till ökad produktivitet och lönsamhet. TYA är ett samarbetsorgan mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i transportbranschen. Verksamheten bedrivs mot TYA anslutna företag genom kurser och projekt som tar sikte på yrkeskunskap och arbetsmiljö. Vi samverkar även med skolor och myndigheter samt utarbetar informationsmaterial och läromedel.

Kontakter

Sigalit Slutbäck

Sigalit Slutbäck

VD på TYA 08-734 52 00

För mervärde i transportbranschen

Det här är TYA

TYA är partsneutralt och vi har ett ideellt uppdrag från våra medlemmar som ska gynna alla aktörer och medarbetare inom transportområdet. Vi jobbar för att varje år ska bli det bästa året någonsin för transportbranschen.

Vi driver på utvecklingen för säkrare och mer hållbara arbetsmiljöer. Tillsammans med våra anslutna företag och parter, medarbetare, skolor och myndigheter vill vi skapa Sveriges bästa jobb. På TYA skapar vi utbildningar och läromedel. Vi erbjuder rådgivning och omvärldsbevakning. Vi utvecklar samarbetslösningar inom arbetsmiljö mellan branschens aktörer och tar initiativ för samverkan och insikt.

TYA - Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd
Sundbybergsvägen 1
17173 Solna