Gå direkt till innehåll
Het arbetsmarknad för lastbilsförare - 2 600 nya förare behövs det närmaste halvåret

Pressmeddelande -

Het arbetsmarknad för lastbilsförare - 2 600 nya förare behövs det närmaste halvåret

29 procent av de drygt 1 200 företag som besvarat TYAs enkät uppger att de troligen kommer anställa lastbilsförare det närmaste halvåret. Totalt behöver de anställa 2 600 lastbilsförare. Endast 2 procent uppger att de troligen behöver säga upp förare och 51 procent av företagen tror inte att någon förändring kommer att ske. Det innebär att arbetsmarknaden för lastbilsförare är het.

Detta visar en undersökning om rekryteringsläget, och andra frågor som berör transportbranschen, som Statisticon genomfört på uppdrag av TYA.

- Om branschens behov ska täckas måste fler utbilda sig till lastbilsförare och för detta krävs fler utbildningsplatser. Den som utbildar sig till lastbilsförare idag har en i princip 100-procentig chans att få jobb direkt efter studierna. Detta innebär att lastbilsförarutbildning är en mycket bra deal för både individen och samhället, säger Lasse Holm, projektledare på TYA.

Behovet av nya lastbilsförare har varit stort under flera år. De senaste 12 månaderna har drygt hälften av företagen rekryterat lastbilsförare, totalt 4 912 personer. Av dessa är 11 procent, 545 personer, kvinnor.

- Vi strävar efter en jämställd bransch och konstaterar att det finns mycket kvar att göra. På TYA ska vi bland annat se över allt material i syfte att göra det könsneutralt, säger Lasse Holm.

Fakta från undersökningen

  • 29 procent av företagen behöver anställa lastbilsförare, totalt 2 620 personer, de kommande sex månaderna
  • 2 procent av företagen behöver säga upp lastbilsförare, totalt 302 personer, de kommande sex månaderna
  • 52 procent av företagen har rekryterat lastbilsförare under de senaste 12 månaderna, totalt 4 912 personer
  • Av de som anställdes är 11 procent, 545 personer, kvinnor

Undersökningen genomfördes från mars till maj 2016 och omfattar företag som är medlemmar i Biltrafikens Arbetsgivareförbund och har anställda förare. 2 005 företag tillfrågades och 1 211 företag svarade på enkäten, vilket ger en svarsandel om 61 procent.

För mer information, kontakta Lasse Holm, projektledare på TYA, tfn: 070-767 11 66.

Lastbilsmässan i Jönköping

Är du på Elmia Lastbilsmässa torsdagen den 25 augusti? Då arrangeras nämligen seminariet ”Miljonregn - lösningen på förarbristen?" med, bland andra, TYAs Lasse Holm som talare. Klockan 13.00 i SÅ-s monter i D-hallen.

Rapporten: TYAs Trendindikator Rekrytering är bifogad detta pressmeddelande och kan också hämtas på www.tya.se.

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


Det här är TYA

Vår verksamhetsidé är att aktivt bidra till att utveckla kompetens, arbetsmiljö och status och därmed bidra till ökad produktivitet och lönsamhet. TYA är ett samarbetsorgan mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i transportbranschen. Verksamheten bedrivs mot TYA anslutna företag genom kurser och projekt som tar sikte på yrkeskunskap och arbetsmiljö. Vi samverkar även med skolor och myndigheter samt utarbetar informationsmaterial och läromedel.

Presskontakt

Mikael Enbom

Mikael Enbom

Presskontakt Informatör Presskontaktperson på TYA 087345225

För mervärde i transportbranschen

Det här är TYA

TYA är partsneutralt och vi har ett ideellt uppdrag från våra medlemmar som ska gynna alla aktörer och medarbetare inom transportområdet. Vi jobbar för att varje år ska bli det bästa året någonsin för transportbranschen.

Vi driver på utvecklingen för säkrare och mer hållbara arbetsmiljöer. Tillsammans med våra anslutna företag och parter, medarbetare, skolor och myndigheter vill vi skapa Sveriges bästa jobb. På TYA skapar vi utbildningar och läromedel. Vi erbjuder rådgivning och omvärldsbevakning. Vi utvecklar samarbetslösningar inom arbetsmiljö mellan branschens aktörer och tar initiativ för samverkan och insikt.

TYA - Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd
Sundbybergsvägen 1
17173 Solna