Gå direkt till innehåll
Malin Falk, lärare på Yrkesplugget i Bromma instruerar transporteleven Linnea Kjellström. Foto: Emanuel Hendal
Malin Falk, lärare på Yrkesplugget i Bromma instruerar transporteleven Linnea Kjellström. Foto: Emanuel Hendal

Pressmeddelande -

Transportutbildningen blir mer jämlik – fler tjejer som söker

Antalet sökande till gymnasiets fordons– och transportprogram ökar kraftigt och trenden med fler kvinnliga sökanden håller i sig. I dag är var fjärde transportelev tjej och tolv svenska skolor redovisar minst 40 procent tjejer i årskurs 2. Det visar TYA:s årliga Skolledarenkät.

Behovet av transporter ökar i samhället och det ökade trycket märks på landets fordons- och transportprogram där andelen sökande ökat med 25 procent jämfört med förra året.

Det är också fler tjejer som vill bli lastbilsförare. 418 av totalt 1 882 antagna till transportinriktningen i årskurs 2 är tjejer, det är 23,6 procent – nästan var fjärde elev. 2014 var antalet tjejer i andra årskursen runt 16 procent.

– Yrket är fortfarande mansdominerat, men bilden av den typiska lastbilsföraren börjar förändras. Du behöver inte vara urstark, det är lika viktigt att vara social, flexibel och punktlig, säger Micaela Roslund, projektledare på Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd som står bakom Skolledarenkäten 2018/2019.

Skolan med 50 procent tjejer
Tolv av de 87 tillfrågade skolorna redovisar dessutom att de har minst 40 procent tjejer i transportprogrammets årskurs 2. En av dem är Björknäsgymnasiet i Boden, utnämnd till Årets transportskola 2018, där nästan 50 procent av eleverna i årskurs 2 är tjejer.

– Det är helt fantastiskt. När jag började 2013 tror jag att vi hade en eller två tjejer och nu är det närmare hälften. Även de åkare jag pratar med är lyriska då tjejer generellt kör mer uppmärksamt och bränslesnålt, säger skolans rektor Monica Silverplats-Skytt.

Att fler tjejer söker tror hon bland annat beror på de insatser som görs för att informera om yrket, men också att det finns fler kvinnliga förebilder i dag.

– Vi har till exempel förmånen att ha en kvinnlig lärare på transportutbildningen. Då ser ju tjejerna i årskurs ett att du kan vara 160 lång och väga 50 kilo och ändå kunna jobba. I dag har dessutom maskinerna automatväxlar och hydraulik så att alla klarar av dem.

Dubbelt så många sökanden
Den generella ökningen av sökande är glädjande för transportbranschen, men tyvärr har inte antalet utbildningsplatser hängt med. Skolledarenkäten visar att det är dubbelt så många sökande i förhållande till antalet gymnasieplatser.

– Alla prognoser pekar åt samma håll – antalet godstransporter kommer att öka i samhället. Vi uppskattar att det behövs 50 000 nya chaufförer de närmaste tio åren, säger Micaela Roslund på TYA.

För att åstadkomma fler utbildningsplatser jobbar TYA långsiktig med politiker på lokal nivå.

– En av fördelarna med att ha transportutbildning i kommunen är att många stannar på hemorten efter examen. De har stora möjligheter att få jobb på ett lokalt åkeri och blir därmed en viktig del av samhället.


FAKTA: Skolledarenkäten 2018/2019

I dag bedriver 87 svenska gymnasieskolor transportutbildning och av dem besvarade 74 skolor enkäten som genomförs årligen av Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd.

Siffrorna har räknats upp så att det motsvarar svar från alla 87 skolor.

Ladda ner hela Skolledarenkäten här


FAKTA: Söktryck i siffor

Län med högt söktryck i jämförelse med antalet utbildningsplatser: *

Västra Götaland 623 sökande, 210 platser

Skåne 445 sökande, 261 platser

Stockholm 397 sökande, 176 platser

Värmland 254 sökande, 76 platser

Jönköping 237 sökande, 61 platser

*Gäller förstahandssökande till Fordons- och transportprogrammet 2018/2019


Kontaktperson för TYA:

Micaela Roslund, projektledare

Tel: 070-734 50 16

E-post: micaela.roslund@tya.se


Kontaktperson för Björknäsgymnasiet, Boden:

Monica Silverplats-Skytt, rektor

Tel: 0921-625 60

E-post: monica.silverplats-skytt@boden.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Det här är TYA

Vår verksamhetsidé är att aktivt bidra till att utveckla kompetens, arbetsmiljö och status och därmed bidra till ökad produktivitet och lönsamhet. TYA är ett samarbetsorgan mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i transportbranschen. Verksamheten bedrivs mot TYA anslutna företag genom kurser och projekt som tar sikte på yrkeskunskap och arbetsmiljö. Vi samverkar även med skolor och myndigheter samt utarbetar informationsmaterial och läromedel.

Presskontakt

Mikael Enbom

Mikael Enbom

Presskontakt Informatör Presskontaktperson på TYA 087345225

För mervärde i transportbranschen

Det här är TYA

TYA är partsneutralt och vi har ett ideellt uppdrag från våra medlemmar som ska gynna alla aktörer och medarbetare inom transportområdet. Vi jobbar för att varje år ska bli det bästa året någonsin för transportbranschen.

Vi driver på utvecklingen för säkrare och mer hållbara arbetsmiljöer. Tillsammans med våra anslutna företag och parter, medarbetare, skolor och myndigheter vill vi skapa Sveriges bästa jobb. På TYA skapar vi utbildningar och läromedel. Vi erbjuder rådgivning och omvärldsbevakning. Vi utvecklar samarbetslösningar inom arbetsmiljö mellan branschens aktörer och tar initiativ för samverkan och insikt.

TYA - Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd
Sundbybergsvägen 1
17173 Solna