Pressmeddelande -

Sjätte rekordresultatet i rad för Tysklands incomingturism

En vy över UNESCO-biosfärreservatet Rhön på gränsen mellan delstaterna Hessen, Thüringen och Bayern. FOTO: Rhön Marketing

Med 79,7 miljoner internationella övernattningar under 2015 noterar Tysklands incomingturism ett glädjande rekordresultat för sjätte året i rad. Enligt aktuella siffror från Statistisches Bundesamt ligger antalet övernattningar av utländska gäster i logianläggningar med tio bäddar eller fler under perioden januari till december 2015 på 4,1 miljoner över jämförelsesiffrorna från föregående år, vilket motsvarar en ökning på 5,4 procent.

Petra Hedorfer, styrelseordförande i Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT), förklarar den starka utvecklingen:

– Resultatet för 2015 överträffar både våra egna förväntningar och UNWTO:s prognoser som förutspådde en global tillväxt inom resebranschen på tre till fyra procent. Även jämfört med Europas större turistländer är Tyskland en tillväxtmotor att räkna med.

Europa är fortsatt den viktigaste källmarknaden

De europeiska ländernas andel i Tysklands incomingturism ligger på 73,4 procent. Med en ökning med 2,1 miljoner övernattningar – vilket motsvarar 50 procent av tillväxten i absoluta tal – står källmarknaderna på den europeiska kontinenten för det största bidraget till Tysklands framgångssaga. Bland de starkast ökande marknaderna för Tysklands incoming ligger Spanien i topp med 517 000 extra övernattningar, följt av Schweiz (plus 492 000), Storbritannien (plus 382 000) och Nederländerna (plus 176 000).

Hela nio av de tio främsta källmarknaderna för inkommande turism till Tyskland är länder i Europa. På första plats befinner sig Nederländerna med 11,2 miljoner övernattningar

(plus 1,6 procent) följt av Schweiz på andra plats med 6,4 miljoner övernattningar (plus 8,4 procent). Hög tillväxttakt registreras också från Storbritannien som genererar 7,4 procent fler övernattningar än förra året och de försvarar därmed sin fjärde plats knappt slagna av USA som placerar sig på tredje plats. På de efterföljande platserna hittar vi Italien, Österrike, Danmark, Frankrike och Belgien med ökningar från 1,3 till 5,0 procent. För den högsta tillväxten bland de europeiska marknaderna under 2015 står Spanien (plus 24,2 procent till 2,7 miljoner övernattningar) – och med detta resultat placerar de sig åter på 10 i topp-listan. Från Sverige har 1 790 542 övernattningar registrerats under januari till december 2015, vilket motsvarar en ökning på 3,7 procent jämfört med samma period föregående år.

Fortsatt dynamisk utveckling på utomeuropeiska marknader

Bland de utomeuropeiska tillväxtmarknaderna innehar Kina toppositionen med 505 000 extra övernattningar jämfört med förra året, tätt följda av USA med en ökning på 439 000 övernattningar och de arabiska Golfstaterna (plus 330 000).

USA, Tysklands tredje viktigaste källmarknad, är fortfarande den största utomeuropeiska marknaden. USA fortsätter att utvecklas dynamiskt och bidrar med sammanlagt 5,6 miljoner övernattningar (plus 8,5 procent) till tysk incoming 2015. Med totalt 2,5 miljoner övernattningar och ett plus på 24,8 procent knappar Kina in på Tysklands 10 i topp-marknader. De arabiska Golfstaterna fortsätter på sin uppåtgående kurva och klättrar för första gången över tvåmiljonersstrecket med plus 17,7 procent. Sammantaget utvecklas de utomeuropeiska marknaderna över genomsnittet med ett plus på 10,8 procent och uppnår en sammanlagd övernattningsvolym på 19,7 miljoner.

Prognos för 2016 – försiktig optimism

Förväntningarna inför reseåret 2016 präglas av ett antal osäkerhetsfaktorer. Säkerhetssituationen i Europa och världen, utvecklingen av flyktingsituationen och världsekonomin i allmänhet är faktorer som kan komma att påverka resandet. Med detta i åtanke förutspår DZT en något långsammare tillväxt på cirka 1-3 procent för 2016.

Läs mer om reselandet Tyskland på www.germany.travel.

Ämnen

  • Livsstil, mode, fritid

Kategorier

  • incoming
  • kultur
  • turism
  • natur
  • storstäder
  • tyskland
  • övernattningar

Om DZT, Tyska Turistbyråns huvudkontor

Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) är Tysklands nationella turistråd med huvudkontor i Frankfurt am Main. DZT representerar Tyskland som resmål på uppdrag av förbundsministeriet för ekonomi och energi (BMWi) och stöds av denna instans enligt ett beslut i den tyska förbundsdagen. DZT utvecklar och tillhandahåller strategier och produkter för att ytterligare stärka den positiva bilden av tyska resmål utomlands och främja turismen i Tyskland. DZT finns representerat i 30 länder över hela världen. Mer information finns på vårt presscentrum online.

Kontakter

Gustav Svärd

Presskontakt Press- och webbansvarig 08-665 18 85

Relaterat innehåll