Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

IL-17A/F hämmaren bimekizumab är kostnadseffektiv vid behandling av psoriasisartrit i Sverige

En ny svensk hälsoekonomisk publikation från Journal of Medical Economics visar att:

  • Bimekizumab är ett kostnadseffektivt behandlingsalternativ vid psoriasisartrit (PsA), jämfört med de flesta övriga tillgängliga biologiska och målinriktade syntetiska sjukdomsmodifierande anti-reumatiska läkemedel (DMARD) i Sverige.1

Den hälsoekonomiska analysen av bimekizumab baseras på en Markovmodell som har utvecklats för att kunna uppskatta och jämföra de förväntade kostnaderna och hälsovinsterna under en livstid, hos vuxna patienter med psoriasisartrit, med eller utan samtidig psoriasis. Patienterna som ingick i analysen var antingen biologiskt DMARD (bDMARD)-naiva eller TNF-erfarna sedan tidigare.

Effekten av behandlingen utvärderas som förbättring av led- eller hudsymtom, samt fysisk funktion, enligt följande etablerade effektmått:

  • American College of Rheumatology 50% (ACR50)-respons
  • Psoriasis Area and Severity Index 75% (PASI75)-respons
  • Förändringar i Health Assessment Questionnaire-Disability Index (HAQ-DI) poäng

Kostnaderna uppskattades i svenska kronor (SEK) och erhölls från TLV:s prisdatabas2 samt från tidigare publicerade vetenskapliga studier inom psoriasisartrit3 och en tröskel för betalningsvilja på 500 000 SEK per QALY4 tillämpades för att fastställa kostnadseffektivitet. Varje jämförelse som gav ett ökat kostnadseffektivitetsförhållande på mindre än 500 000 SEK ansågs som kostnadseffektivt och högre än 500 000 SEK ansågs inte som kostnadseffektivt. I analysen tog man hänsyn till kostnad för läkemedel, hantering, samt läkemedelsadministrering.

Resultat i korthet, hela publiceringen finns i Journal of Medicin of Medical Economics:

Hos bDMARD-naiva patienter uppnådde bimekizumab en större QALY-vinst (14,08) än alla jämförda behandlingar, med undantag för infliximab (14,22). Bimekizumab var dessutom kostnadseffektivt jämfört med risankizumab, tofacitinib, upadacitinib och TNF-hämmare, med undantag för adalimumab biosimilar. För patienter med erfarenhet av TNF-hämmare gav bimekizumab högre QALY-vinst (13,56) än alla jämförande behandlingar, med undantag för certolizumab pegol (13,84), samtidigt som behandlingen var kostnadseffektiv jämfört med alla andra IL-17A-, IL-23- och JAK-hämmare.5

Slutsats: Bimekizumab är ett kostnadseffektivt behandlingsalternativ jämfört med övriga tillgängliga behandlingar mot psoriasisartrit i Sverige, oberoende om patienterna var bionaiva eller TNF-erfarna sedan tidigare.6,7

Om psoriasisartrit

Psoriasisartrit (PsA) är en heterogen, kronisk, inflammatorisk systemsjukdom som påverkar både leder och hud, med en prevalens på 0,02 procent till 0,25 procent av befolkningen. För de som lever med psoriasis har 6 till 41 procent av patienterna även psoriasisatrit.8 Symtom inkluderar ledsmärta och stelhet, hudutslag, svullnad i tår och fingrar (daktylit), samt inflammation som ledinflammation, muskel- och senfästesinflammation (s.k. entesit) och rygginflammation.9

Om UCB
UCB, Bryssel, Belgien (www.ucb.com) är ett globalt biopharmaföretag som fokuserar på forskning och utveckling av innovativa läkemedel för att förbättra livet för människor som lever med svåra immunologiska eller neurologiska sjukdomar. 2022 hade UCB 8 700 anställda i cirka 40 länder och genererade en intäkt på 5,5 miljarder Euro. UCB är listat på Euronext Brussels (symbol: UCB). Följ oss på Twitter: @UCB_news


1. Sigurdardottir V, Engstrom A, Berling P, et al. Cost-effectiveness analysis of bimekizumab for the treatment of active psoriatic arthritis in Sweden. J Med Econ. 2023;26(1):1190-1200. doi:10.1080/13696998.2023.2259609

3. För fullständig referenslista se samanställning längst ner i artikeln: Full article: Cost-effectiveness analysis of bimekizumab for the treatment of active psoriatic arthritis in Sweden (tandfonline.com) senast besökt 2023-11-29

4. QALY=quality adjusted life years (livskvalitetsjusterade levnadsår) SE-BK-2300082

5. Sigurdardottir V, Engstrom A, Berling P, et al. Cost-effectiveness analysis of bimekizumab for the treatment of active psoriatic arthritis in Sweden. J Med Econ. 2023;26(1):1190-1200. doi:10.1080/13696998.2023.2259609

6. Sigurdardottir V, Engstrom A, Berling P, et al. Cost-effectiveness analysis of bimekizumab for the treatment of active psoriatic arthritis in Sweden. J Med Econ. 2023;26(1):1190-1200. doi:10.1080/13696998.2023.2259609

7. Cleveland Clinic. Psoriatic Arthritis. Diseases & Conditions. Accessed October 18, 2023 https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/13286-psoriatic-arthritis#management-and-treatment

8. Ogdie A, Weiss P. The epidemiology of psoriatic arthritis. Rheum Dis Clin North Am. 2015;41(4):545–568.

9. Mease PJ, Armstrong AW. Managing patients with psoriatic disease: the diagnosis and pharmacologic treatment of psoriatic arthritis in patients with psoriasis. Drugs. 2014;74(4):423–441.

Ämnen

Kategorier


Om UCB

UCB, Bryssel, Belgien (www.ucb.com) är ett globalt biopharmaföretag som fokuserar på forskning och utveckling av innovativa läkemedel för att förbättra livet för människor som lever med svåra immunologiska eller neurologiska sjukdomar. 2022 hade UCB 8 600 anställda i cirka 40 länder och genererade en intäkt på 5,5 miljarder Euro. UCB är listat på Euronext Brussels (symbol: UCB). Följ oss på Twitter: @UCB_news

Kontakter

Patric Berling

Patric Berling

presskontakt corporate, övriga frågor, vd Sverige +46 70-552 90 98
Nathalie Holmén

Nathalie Holmén

presskontakt immunologi, medicinsk chef immunologi ABN, Alperna, Benelux och Norden +46 70-965 54 91

UCB är ett globalt läkemedelsföretag inom biomedicin

UCB ett globalt biopharmaföretag fokuserat på forskning och utveckling av innovativa läkemedel för att förbättra livet för människor som lever med svåra immunologiska eller neurologiska sjukdomar.

UCB Pharma
Mäster Samuelsgatan 60, vån 8
111 21 Stockholm
040-29 49 00