Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Stora förbättringar för patienter med ledgångsreumatism

Patienter med ledgångsreumatism fick statistiskt säkerställd förbättring efter behandling med läkemedlet Cimzia. Förbättringarna gällde både sjukdomens aktivitet och patientens fysiska förmåga och visade sig redan i vecka två och fortsatte så länge studien pågick i tolv veckor.

Genom att lägga till Cimzia (certolizumab pegol; CZP) till pågående behandling fick man ett snabbt svar på behandlingen, förbättrade funktioner och minskad sjukdomsaktivitet hos en grupp vuxna patienter med ledgångsreumatism (RA) som motsvarar patienterna vid en vanlig klinik (inklusive patienter som tidigare använt TNF-hämmare). Cimzia är godkänt för behandling av vuxna med moderat till svår aktiv ledgångsreumatism (RA).

– Denna studie bekräftar att behandling med Cimzia kan åstadkomma påtaglig, snabb förbättring och hjälpa till att minska sjukdomsaktiviteten oavsett patientens sjukdomshistoria, sade Roy Fleischmann, MD, klinisk professor i internmedicin vid Universitetet i Texas Southwestern Medical School.  

De data som presenterades kom från multicenterstudien REALISTIC (RA Evaluation in Subjects Receiving TNF Inhibitor Certolizumab Pegol), en fas IIIb-studie, som omfattar en 12-veckors, randomiserad, dubbelblind, placebo-kontrollerad fas, följd av en öppen uppföljningsstudie upp till 16 veckor.

Resultatet efter 12 veckors behandling mättes. Vid vecka 12 hade över hälften (51,1 %) av patienterna i CZP-gruppen svarat på behandlingen mätt med ACR 20 jämfört med 25,9 % i placebogruppen. Effekten var jämförbar i de olika patientgrupperna oberoende av sjukdomstid, svårighetsgrad, tidigare behandling med metotrexat eller tidigare användning av TNF-hämmare. 

Behandling med CZP tolererades i allmänhet väl. Biverkningar jämfördes i CZB- och placebogrupperna utan att oväntade biverkningar observerades fram till och med vecka 12. De vanligaste allvarliga infektionerna var nedre luftvägsinfektion och infektioner i lungan. De vanligaste biverkningarna var infektioner och påverkan på muskel- och skelettvävnad och påverkan på nervsystemet, t ex huvudvärk.

Läs vidare om studien i den amerikanska releasen, se relaterat dokument nedan.

Kontakt för vidare information
Britt Sundman-Engberg, medicinsk rådgivare Immunologi, 0730-26 25 25

Mer pressmeddelanden, bilder etc om Cimzia i pressrummet se här.

Om Cimzia
Cimzia är ett läkemedel som är en biologisk så kallad TNF-hämmare. Behandlingen blockerar TNF-alfa och bidrar till att hämma inflammationstillstånd.

Cimzia i kombination med MTX, är godkänt I EU för behandling av moderat till svår ledgångsreumatism för vuxna patienter som inte svarar på behandling med antiinflammatoriska läkemedel (DMARDs) inklusive MTX. Cimzia kan ges som enda behandling om patienten inte tål MTX eller när behandling med MTX inte gett resultat.

För fullständig information om studien, se: http://www.abstracts2view.com/acr/titleindex.php?num=E&page=2

Om REALISTIC*
REALISTIC (RA Evaluation in Subjects Receiving TNF Inhibitor Certolizumab Pegol) är en multicenter fas III-b-studie av patienter med aktiv ledgångsreumatism som inte svarar på antiinflammatoriska läkemedel, inklusive patienter med/utan tidigare erfarenhet av TNF-hämmare, med eller utan medföljande metotrexat eller annat antiinflammatoriskt läkemedel (DMARD), och med olika lång sjukdomstid. Studien visar att I en blandad grupp av patienter med RA (ledgångsreumatism) som speglar patientgruppen vid en vanlig klinik (inklusive patienter som tidigare använt TNF-hämmare) – medför tillägget av CZP till pågående behandling ett snabbt svar på behandlingen inom alla områden, förbättrad funktion och minskad sjukdomsaktivitet.

 

 

Ämnen

Taggar


OM UCB

UCB är ett ledande globalt läkemedelsföretag inom biomedicin som forskar, utvecklar och marknadsför innovativa läkemedel med fokus på områdena centrala nervsystemet och inflammatoriska sjukdomar. Huvudkontoret ligger i Bryssel och det skandinaviska huvudkontoret i Köpenhamn.

Relaterat material

UCB är ett globalt läkemedelsföretag inom biomedicin

UCB ett globalt biopharmaföretag fokuserat på forskning och utveckling av innovativa läkemedel för att förbättra livet för människor som lever med svåra immunologiska eller neurologiska sjukdomar.

UCB Pharma
Mäster Samuelsgatan 60, vån 8
111 21 Stockholm
040-29 49 00