Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

UCB genomför den första jämförande studien mellan TNF-hämmarna Cimzia och Humira

  UCB genomför den första randomiserade, kliniska blindade studien som jämför effekterna av TNF-hämmare för behandling av ledgångsreumatism. Studien ska utvärdera behandlingsresultaten för de två TNF-hämmarna Cimzia (certolizumab pegol) och Humira (adalimumab) utifrån den respons man får efter tre månaders behandling.

  Detta är den första randomiserade, kliniska blindade studien som jämför effekterna av TNF-hämmare för behandling av ledgångsreumatism. Studien ska utvärdera behandlingsresultaten för de två TNF-hämmarna Cimzia(certolizumab pegol) och Humira (adalimumab) utifrån den respons man får efter tre månaders behandling.

  Den globala studien, som sponsras av UCB, kommer att utvärdera hur effektiva Cimzia (certolizumab pegol) och Humira (adalimumab) är för behandling av måttlig till allvarlig ledgångsreumatism (RA). Man kommer att mäta effekterna på kort sikt (efter tre månader) och på längre sikt (efter 26 månader).  

  Detta är den första industrifinansierade studien som direkt jämför TNF-hämmare (TNF=tumörnekrotisk faktor). 

  Rekommendationer från organisationen EULAR (European League Against Reumatism) 2010 och en internationell arbetsgrupp, The Treat-to-Target Expert Committee, säger att behandlingen bör anpassas till patienten så att man kan nå behandlingsmålen minskad eller låg sjukdomsaktivitet inom tre eller högst sex månader.

  – Vi tror att studien kommer att ge oss ytterligare bevis för att möjligheten att fatta ett välgrundat och tidigt beslut om behandling betyder mycket för patienter som har denna svåra och progressiva sjukdom, säger professor Iris Loew-Friedrich, medicinsk chef för UCB i Belgien.

  Långvarig, aktiv sjukdom ökar benägenheten att drabbas av ett svårt sjukdomstillstånd i ett senare skede, såsom långt framskridna skador på leder, bestående invaliditet och även ökad dödlighet. Därför kan ett viktigt mål i behandlingen vara att snabbt stoppa inflammationen. Flera studier har visat att när man tar kontrollen över sjukdomens aktivitet, helst snabb kontroll, så leder det till förbättrade långsiktiga resultat för patienter med ledgångsreumatism.

  Studien omfattar ett slumpmässigt urval av patienter som kommer att få antingen certolizumab pegol kombinerat med methotrexate (MTX) eller adalimumab kombinerat med MTX i tolv veckor. Därefter kommer patienter som får effekt att fortsätta med behandlingen medan de som inte svarar kommer att byta till den alternativa behandlingsgrenen fram till dess att studien slutar efter 24 månader. Målsättningen är att rekrytera patienter med måttlig till allvarlig ledgångsreumatism, som inte svarat på MTX tillräckligt bra och som inte tidigare fått anti TNF-behandling.

  (Humira är att registrerat varumärke inom Abbott.)

  Läs mer om studien i den globala pressreleasen, se bifogad fil.

  För mer information kontakta
  Antje Witte, Investor Relations, UCB, tel +32 2 559 9414, antje.witte@ucb.com
  Michael Tuck-Sherman, Investor Relations, UCB, tel +32 2 559 9712,
  michael.tuch-sherman@ucb.com

  Fler pressmeddelanden, bilder etc om Cimzia i pressrummet se här.

  Om Cimzia
  Läkemedlet Cimzia är en biologisk så kallad TNF-hämmare. Behandlingen blockerar TNF-alfa och bidrar till att hämma inflammationstillstånd. Cimzia i kombination med MTX, är godkänt I EU för behandling av moderat till svår ledgångsreumatism för vuxna patienter som inte svarar på behandling med antiinflammatoriska läkemedel (DMARDs) inklusive MTX. Cimzia kan ges som enda behandling om patienten inte tål MTX eller när behandling med MTX inte gett resultat.


  UCB News
  11-CZP-0040, juni 2011

  Ämnen

  Kategorier


  Om UCB
  UCB är ett ledande globalt läkemedelsföretag inom biomedicin. Företaget forskar, utvecklar och marknadsför innovativa läkemedel med fokus på områdena centrala nervsystemet och inflammatoriska sjukdomar. UCB har cirka 9 000 medarbetare i 40 länder. Huvudkontoret ligger i Bryssel och det skandinaviska huvudkontoret finns i Köpenhamn.

  UCB är ett globalt läkemedelsföretag inom biomedicin

  UCB ett globalt biopharmaföretag fokuserat på forskning och utveckling av innovativa läkemedel för att förbättra livet för människor som lever med svåra immunologiska eller neurologiska sjukdomar.

  UCB Pharma
  Mäster Samuelsgatan 60, vån 8
  111 21 Stockholm
  040-29 49 00