Gå direkt till innehåll
Uhrvis AB - vår verksamhet

Nyhet -

Uhrvis AB - vår verksamhet

Vi utvecklar kommunikationen och verksamheten hos våra kunder samt tillsätter Interimstjänster inom kommunikation. Vi tillför affärsnytta genom flexibla och kostnadseffektiva lösningar med senior specialistkompetens. Vi är oberoende konsulter med skilda kompetenser och bakgrunder förenade av en holistisk och affärsorienterad syn på kommunikation. Det är viktigt att behärska de olika disciplinerna, men lika viktigt att skapa en fungerande helhet av dem - det är det som genererar resultat.

Analys, strategi, genomförande eller utvärdering - oavsett var eller när i processen vi kommer in, är helhetssyn och konkret kund- och affärsnytta utmärkande för vårt kommunikationsarbete.

 

Kompetens – vad erbjuder vi

Vi tillhandahåller strategisk rådgivning och omsätter även kunskapen i aktiva operativa uppdrag.

Interimsuppdrag

Vi förmedlar kommunikatörer för tidsbegränsade uppdrag. Främst är det kommunikationschef, IR-ansvarig (Investor Relation), informationschef, PR-ansvarig (Public Relation), presstalesman och internkommunikatörer.

Utredning och projektledning

Utifrån en holistisk syn på kommunikation genomförs utredningsuppdrag, åstadkoms förändringar samt leds projekt.

Seminarier

Vi genomför utbildningar och seminarier i samtliga kommunikationsdiscipliner, för enskilda grupper eller hela företag. Vi skräddarsyr utbildningar efter kundernas specifika behov och har även färdiga utbildningsprogram.

Facilitator

Vi leder och driver verksamheten i ledningsgruppen eller styrgruppen.

 

Paketerade tjänster – vissa behov löser vi genom färdigförpackade tjänster

Outsourcad kommunikationsavdelning

Vi ansvarar för den strategiska och operativa kommunikationen.

Kriskommunikationsförsäkring® - (KKF)

Med Kriskommunikationsförsäkringen är organisationen förberedd då krisen kommer och kan genomföra en bra krishantering samt även få handgriplig hjälp då krisen inträffar.

Kommunikationsmentor

Vi stärker och utvecklar kommunikatörer, både i deras yrkesroll och som individer.

Exempel på pågående uppdrag

Vi jobbar med förebyggande krishantering, genom en Kriskommunikationsförsäkring, åt bland annat uppdragsgivare i bemanningsbranschen och servicesektorn.

Ett bolag i verkstadssektorn vill förbättra sin interninformation. Vi gör en kartläggning av nuvarande situation och erbjuder en förbättrad lösning.

Vår uppdragsgivare bevakas intensivt av media. Vi planlägger det kommande kommunikativa arbetet och agerar även operativt i uppdraget.

På ett fastighetsbolag är kommunikationschefen föräldraledig, en av våra associerade konsulter är uthyrd som Interimskonsult på denna tjänst under 14 månader.

Vi ansvarar för kommunikationen på ett IT-bolag genom Outsourcad Kommunikationsavdelning

Vi agerar Facilitator i ledningsgruppen åt ett snabbväxande konsultföretag. I detta uppdrag ingår även rådgivning i kommunikationsfrågor.

En nytillträdd kommunikationschef i finanssektorn får stöd och vägledning i sin yrkesroll genom en Kommmunikationsmentor.

För att öka kunskapen och förståelsen för kommunikation i organisationen så genomför vi kommunikationsseminarier för hela personalen i en kommunal verksamhet.

För mer informaiton se www.uhrvis.se

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Hans Uhrus

Hans Uhrus

Presskontakt Senior Advisor - Communications Expert +46768950101

Relaterade nyheter