Pressmeddelande -

Öka kunskapen om medierelationer och kriskommunikation

Felaktig exponering i media kan vara en katastrof, både för individen och för företaget. Det kan skada anseendet och trovärdigheten samt få stora ekonomiska följder. Det är viktigt att förstå den mediala logiken, hur sociala medier fungerar och hur man ska förbereda sig. Medierelationer och kriskommunikation handlar mycket om att förstå de bakomliggande krafterna, men främst om att ha en god beredskap och att öva på tänkbara händelser.

UhrVIS erbjuder tre nivåer på utbildningar och aktiviteter. De två första vänder sig till en större grupp; ledningsgrupp, styrelse eller kanske alla medarbetare, medan den tredje nivån är avsedd för organisationens egen krisgrupp. (Naturligtvis passar de tre nivåerna även för enskilda individer.)

Välkommen att boka utbildning och aktiviteter:

1. Introduktion
90 minuters föreläsning med ett stort antal exempel på hur man på ett bra vis hanterar sin mediala kriskommunikation. Och naturligtvis även ett stort antal mindre bra sätt som företag och organisationer gjort på. Kortfattad genomgång av psykologin i en krissituation. Avslutas med handgripliga råd och grunderna i framgångsrik kriskommunikation.

2. Grunderna i medial kriskommunikation och kortare workshop
Grunderna i medial kriskommunikation gås igenom. Psykologin bakom en kris belyses. Ett antal exempel på mindre bra och bra kriskommunikation lyfts fram. Lärdomar från dessa för den egna verksamheten appliceras. Genomgång av hur organisationen bör jobba i det förberedande arbetet. Avslutas med en workshop kopplad till den egna verksamheten och en avslutande diskussion om hur det är bäst att förbereda sig.

3. Kriskommunikationsförsäkring
Den optimala förberedelsen är en Kriskommunikationsförsäkring. Den ger alla förberedelser, plan, strategi, kompetens och beredskap, inklusive verktygen som behövs, för att hantera den mediala krisen. I uppdraget ingår:

1.Påverkansanalys och kartläggning av tänkbara risker/kriser

2.Krisgrupp initieras och utbildas, inklusive talesperson – grundläggande medieträning

3.Krisplan tas fram och bearbetas, inklusive Krispolicy

4.Interninformation

5.Frågor och svar (Q&A)

6.Kontaktvägar – genomlysning och uppdatering samt omvärldsbevakning

7.Etablering av nyhetsrum

8.Övning

9.Kontinuerlig tillgång till expertkunskap som snabbt bistår i den aktuella krisen

- Vi ger dig verktygen för att kunna hantera den mediala krisen. En väl hanterad mediekris stärker förtroendet för verksamheten eller individen och relationerna med omvärlden, konstaterar Hans Uhrus på UhrVIS. Vi erbjuder även akut krishantering, medieträning, operativt stöd och resursförstärkning.


Välkommen att ta kontakt för mer information!

Hans Uhrus, Kommunikationsrådgivare
hans.uhrus@uhrvis.se
0768950101

www.uhrvis.se

Relaterade länkar

Ämnen

  • Kriser, tillbud

Kategorier

  • krishantering
  • medieträning
  • budskapsträning
  • kriskommunikation

UhrVIS

UhrVIS utvecklar uppdragsgivarnas kommunikation genom PR, IR, PA och förbättrade medierelationer. 
Vi är dessutom specialister inom kriskommunikation.

www.uhrvis.se

Kontakter

Hans Uhrus

Presskontakt Senior Advisor - Communications Expert +46768950101

Relaterat innehåll