Pressmeddelande -

Geografisk IT i fokus på konferens i Uppsala 3-5 oktober

Branschorganisationen inom geodata, ULI, har släppt programmet för konferensen GEOINFO 2011 i Uppsala 3-5 oktober. Här presenteras goda exempel på användning av geografisk IT och deltagarna kan utbyta erfarenheter kring uppbyggnad av en väl fungerande infrastruktur för geodata, enligt ett högst aktuellt EU-direktiv.

Den 3-5 oktober 2011 arrangerar ULI, branschorganisationen inom geodata och geografisk IT, konferensen GEOINFO för 25:e gången i ordningen på Uppsala Konsert & Kongress. Konferensen är en årlig mötesplats för användare och producenter och tar upp det senaste inom området geodata (geografisk information) och geografisk IT.

Geodata har stor betydelse för många delar av vårt samhälle, inte minst inom infrastruktur, kris- och räddningsarbete och miljöfrågor. Syftet med GEOINFO 2011 är att visa på goda exempel på användning av geografisk IT och ge experterna möjlighet till utbyte av erfarenheter kring uppbyggnad av en effektiv infrastruktur för geodata, enligt det aktuella EU-direktivet INSPIRE*.  

Tack vare EUs INSPIRE-direktiv pågår nu ett omfattande arbete för att göra det lättare att komma åt och utbyta geodata på nationell och europeisk nivå. Ett tema för konferensen är därför SDI (Spatial Data Infrastructure). Det finns både ett spår med presentationer om infrastruktur(er) för geodata i Sverige och ett exklusivt internationellt seminarium – Nordic SDI Seminar – som arrangeras tillsammans med det nordiska samarbetsorganet inom området, GI Norden och i samarbete med och den europeiska paraplyföreningen för geografisk information, EUROGI.

Konferensens huvudtalare, som är välkända inom Europa, är:

  • Jan Bliki, från Europeiska miljöbyrån som har en av Europas mest avancerade SDI
  • Arnold Bregt, professor i geoinformatik på Wageningen University i Holland, som håller ett anförande på det intressanta temat ”To Charge or Not to Charge”
  • Jordi Guimet som presenterar Kataloniens välutvecklade SDI
  • OpenStreetMaps (kartvärldens wikipedia!) europeiska representant; Henk Hoff
  • Jonas Andersson, från Göteborgs Stad, som visar på spännande samhällsanalys med geografisk visualisering

Vi är mycket nöjda med att kunna presentera dessa intressanta keynotes. Kataloniens SDI är känd inom Europa och att få ta del av denna presentation blir inspirerande. OpenStreetMap, som är en spännande global gräsrotsrörelse inom vår bransch för att skapa och distribuera fria geodata, känns helt rätt, säger Fredrik Davidsson, styrelseledamot ULI.

GEOINFO lyfter fram goda exempel på GIS (Geografiska informationssystem). I temablocket GIS-användning finns massor av presentationer om faktiska GIS-tillämpningar och några som speciellt tar upp användarvänlighet och design när det gäller geografisk IT.

Vårt mål är att GEOINFO ska vara en uppskattad mötesplats där de som jobbar med geografisk information kan utbyta idéer kring GIS-lösningar och aktuella branschfrågor. På denna konferens satsar vi på att presentera goda exempel – intressanta även för de som ännu inte börjat använda geografisk IT, säger Ralph Monö, kanslichef för ULI.

På konferensens sista dag arrangeras flera workshops där deltagarna verkligen får jobba ”hands-on”.

GEOINFO brukar samla drygt 200 personer från kommuner, landsting, myndigheter, företag och högskolor med intresse inom geodata och teknik för hantering av geodata – geografisk IT.

För mer information:
>> Ralph Monö, ULIs kanslichef, 08-613 08 16, 070-508 39 03, ralph.mono@uli.se
>> Fredrik Davidsson, styrelseledamot, 0733 234741, fredrik.davidsson@geoloc.se
>> Lisa Samuelsson, informationsansvarig, 08-613 08 18, 073-507 31 62, lisa.samuelsson@uli.se

>> GEOINFOs webbplats: www.uli.se/geoinfo2011 
>> Press & informationsmaterial: www.uli.se/om-uli/press

Om EU-direktivet INSPIRE
*INSPIRE är ett EU-direktiv för att inrätta en infrastruktur för geodata (SDI=Spatial Data Infrastructure) inom EU. Målet är att ge bättre tillgång till digitala offentliga geodata via webbtjänster.  INSPIRE är från början ett miljödirektiv men geodata kan vara till nytta inom många fler områden. Läs mer på www.geodata.se


Ämnen

 • Miljö, energi

Kategorier

 • eurogi
 • gi norden
 • spatial data infrastructure
 • nordic sdi seminar
 • geodata
 • geografisk information
 • geografisk it
 • geoinfo
 • gis
 • konferens
 • sdi
 • tillgång till geodata
 • infrastruktur för geodata
 • positioneringsteknik
 • positionering
 • positioneringsapp
 • openstreetmap
 • inspire
 • användarvänlighet
 • tillämpad it
 • git
 • visualisering
 • 3-d
 • 3d
 • 4d
 • 4-d
 • miljö
 • stadsbyggnad
 • hälsa
 • infrastruktur
 • analys
 • gis-lösning
 • kartografi
 • geografi
 • webb-gis
 • e-förvaltning
 • e-tjänster

Om ULI
ULI är en nationell branschorganisation för geodata och geografisk IT med närmare 200 medlemmar bland statliga myndigheter, kommuner, landsting, företag, högskolor och andra organisationer.

ULI arbetar för att öka kunskapen om geografisk IT såväl inom branschen som bland beslutsfattare och allmänhet. Vi skapar mötesplatser, kartlägger användarnas behov, identifierar GIS-branschens möjligheter och vill se till att Sverige tar tillvara potentialen inom området.

Geografisk IT bidrar till effektivare samhällstjänster till nytta för dig som privatperson!

Läs mer på www.uli.se

Kontakter

Lisa Samuelsson

Verksamhetsansvarig Omvärldsbevakning, kommunikation och arrangemang 073-5073162

Relaterat innehåll

Relaterade event