Skip to main content

Taggar

Program

Program

Dokument   •   2018-11-30 15:38 CET

Informationsblad till boende om Tomtebo strand

Informationsblad (OBS! 2 sidor) till 3 000 hushåll i närheten av Tomtebo strand. Två sidor med information om projektet, information om hur man kan vara delaktig i processen samt inbjudan till invigning av dialogplatsen i skogen den 19/11 kl 16:45.

Civitas pressrelease 180919

Civitas pressrelease 180919

Dokument   •   2018-09-19 09:19 CEST

CIVITAS Forum Program 2018

CIVITAS Forum Program 2018

Dokument   •   2018-09-14 08:58 CEST

CIVITAS Forum pressinbjudan

CIVITAS Forum pressinbjudan

Dokument   •   2018-09-14 08:58 CEST

Program vid Seychellernas besök i Umeå

Program vid Seychellernas besök i Umeå

Dokument   •   2018-09-13 07:00 CEST

Aktiviteter sommar 2018, Händer på lovet-kortet
Åtgärdsprogram mot buller 2019 - 2023

Åtgärdsprogram mot buller 2019 - 2023

Dokument   •   2018-06-05 15:52 CEST

Umeå kommun har tagit fram ett förslag till nytt åtgärdsprogram mot buller. I programmet beskrivs kommunens systematiska arbete med bullerfrågor. Programmet behandlar dagens ljudmiljö, genomförda åtgärder och planerade åtgärder. Åtgärder som syftar till bättre ljudmiljö för boende- och skolmiljöer och park- och rekreationsområden prioriteras. Läs mer på www.umea.se/buller

Samverkansöverenskommelse mellan äldrenämden och Bostaden
Mariehem, Marieberg, Mariedal åtgärdskarta

Mariehem, Marieberg, Mariedal åtgärdskarta

Dokument   •   2018-05-25 11:29 CEST

Obbola åtgärdskarta

Obbola åtgärdskarta

Dokument   •   2018-05-25 11:29 CEST

Seniorvimmel 2018 program

Seniorvimmel 2018 program

Dokument   •   2018-05-25 06:18 CEST

Karta vindkraft Botsmark

Karta vindkraft Botsmark

Dokument   •   2018-04-23 16:55 CEST

Årsredovisning 2017, Umeå kommun

Årsredovisning 2017, Umeå kommun

Dokument   •   2018-03-29 15:03 CEST

Tomtebo strand, karta

Tomtebo strand, karta

Dokument   •   2018-03-26 15:29 CEST

Karta över Tomtebo strand och Tomtebo

Trafikmätningar Västra Esplanaden 2014 - 2017
Volymskiss för ny skola i Bullmark

Volymskiss för ny skola i Bullmark

Dokument   •   2018-02-14 16:47 CET

Det är en ungefärlig volymskiss över den planerade förskolan, skolan och gymnastikhallen i Bullmark (en byggnad sedd från två håll).

Förslag till parkeringsnorm Umeå kommun

Byggnadsnämnden har godkänt förslaget till ny parkeringsnorm för Umeå kommun. Kommunfullmäktige ska anta normen i början av 2018. Huvudsyftet med förslaget till ny parkeringsnorm är att säkerställa att fastighetsägare löser sitt parkeringsbehov på ett sätt som inte belastar allmän plats. Parkeringsnormen har varit ute på remiss mellan 28 februari – 31 april 2017.

Gröna lån Umeå

Gröna lån Umeå

Dokument   •   2017-11-16 08:18 CET

Visionsmanual Tomtebogård

Visionsmanual Tomtebogård

Dokument   •   2017-10-25 15:41 CEST

Visionsmanualen för Tomtebogård ligger till grund för detaljplanen och är ett resultat från samarbete mellan Umeå kommun, Bonava och Strategisk Arkitektur, med hjälp av invånare och intressenter som deltagit i stora workshops och elever på Sjöfruskolan.