Bild -

Landskapsanalys figur 3

Landskapsanalys av fladdermusbiotoper i Umeå kommun, figur 3. De största sammanhängande områdena med mycket hög eller högsta potential att hysa värdefulla fladdermusbiotoper. Områden med störst sammanlagd areal (95:e percentilen) är markerade i mörkgrönt. De områden som därutöver har störst areal med högsta potential (95:e percentilen) visas i ljusgrönt. Områdena är numrerade i storleksordning.
  • Licens: © All rights reserved (nedladdning tillåten)
Ladda ner

Presskontakt

Claes Björnberg

Presskontakt presskommunikatör 070-390 19 33

Relaterat innehåll