Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

– Det blev inte som vi hade tänkt, men det blev bra!

Under vintern 2010 har 14 lärare inom förskoleklass, fritidshem och årskurserna 1-6 fått chansen att fördjupa sina kunskaper och använda aktionsforskning som redskap för att utveckla den egna undervisningen i naturvetenskap och teknik. Resultaten av deras forskning har sammanställts i en NTA-bok ”- Det blev inte som vi hade tänk, men det blev bra!” som kan vara en inspirationskälla för lärare i hela Sverige.

Den kommunala grundskolan i Umeå arbetar med att utveckla undervisningen
och nyfikenheten för natur och teknik för alla barn och elever (NTA),
ett exempel på utveckling är den fördjupningskurs som lärarna
erbjudits. Utbildningen har bestått av fördjupning i NTA med ett
vetenskapligt förhållningssätt samt aktionsforskning för utveckling
och förändring av den egna undervisningen. Resultatet av lärarnas
utvecklingsprojekt visar sju områden som kan utvecklas och göras
annorlunda i skolan. Det handlar om dokumentation av elever, nyfikenhet
och lärande hos eleverna, kunskaper och mål, ålders- och
ämnesintegrering, anknytning till elevernas vardag och hållbar
utveckling, gruppstorlek samt genusaspekter.

– Att arbeta med exempelvis ämnet svenska och naturvetenskap samtidigt
ger fördelar. Kopplas undervisningen till elevernas vardag skapas
sammanhang för eleverna som kan öka nyfikenhet för ämnena. Det tar mer
tid i undervisningen men lärarna vinner på att flera moment kan göras
samtidigt, säger Helena Persson, kommundoktorand i matematik och
naturvetenskap.

Flera av lärarna påpekar också vikten att fundera över
gruppsammansättningar utifrån kunskap, gruppstorlek och könsblandat
snarare än utifrån ålder. Likaså att skapa kontinuitet i
schemaläggningen av undervisning så att inte eleverna glömmer från en
gång till en annan.

– Boken beskriver flera resultat som ger näring i hur en lärare kan
utveckla sin undervisning kring NTA och hur en lärare kan utvärdera sitt
arbetssätt, vi hoppas och tror att boken får en spridning nationellt,
säger Helena Persson.

Kursen var en samverkan mellan Umeå kommun, Umeå universitet och NTA
Utveckling i Stockholm.


För mer information om NTA:
Helena Persson
Kommundoktorand inom Matematik och naturvetenskap
Projektledare för fördjupningsutbildningen i NTA
Mobil: 070-697 18 88

Marie Ivarsson
Utvecklingsledare och samordnare för NTA inom för- och grundskolan
Mobil: 070-566 22 36

Gabrielle Hultdin, informatör
090-16 12 33
070-345 12 33

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Mattias Mitz

Mattias Mitz

Presskontakt Press Officer +46 70 495 51 34

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 133 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.