Pressmeddelande -

Elevhälsan unik representant vid seminarium om insatser till barn och unga

Elevhälsan i Umeå kommun har tillsammans med Ungdomshälsan och Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) inbjudits till Nationell psykiatrisamordnings seminariedag "Tidiga insatser till barn och unga". Det är en speciell inbjudan eftersom de är de enda från hela landet som får presentera lokala verksamheter inför politiskt förtroendevalda, chefstjänstemän och utvecklingsansvariga. Elevhälsan och de övriga verksamheterna kommer efter en kort presentation att berätta om samverkanslösningar i Umeå, speciellt mellan Elevhälsan/BUP och Ungdomshälsan/BUP. Avslutningsvis berättar de om sina visioner för barnens totala hälsa i Umeå. Seminariedagen äger rum tisdagen den 16 maj i Stockholm. Nationell psykiatrisamordning är en statlig utredning ledd av Anders Milton. Vid seminariedagen kommer även förslag till förbättringar inom området att presenteras. För ytterligare information kontakta: Anna-Lena Bergman, chef för Elevhälsan Tel: 090-165671 eller 070 - 24 23 122 anna-lena.bergman@umea.se Anna-Karin Boström, vik informatör För- och grundskoleförvaltningen Tel: 090-161786 Övriga verksamheters representanter: Anna Lindström, verksamhetschef på BUP Ann-Christine Libelius, samordnare vid Ungdomshälsan2006-05-15 09:39

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • VästerbottenUmeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Presskontakt

Claes Björnberg

Presskontakt presskommunikatör 070-390 19 33