Pressmeddelande -

Ingen uppställningsplats på kommunens mark

Det blir inte någon långsiktig uppställningsplats för husvagnar på kommunal mark, för utsatta EU-medborgare i Umeå. Beslutet är fattat av kommunstyrelsens arbetsutskott.

För närvarande finns omkring 120 utsatta EU-medborgare i Umeå. Som en tillfällig lösning under vintern för några av dem har Umeå kommun hyrt ut mark och hygienanläggning vid Nydalabadet. Uthyrningen har gjorts till frivilligsektorn, som fått föreningsbidrag av kommunen. Hyresavtalet gick ut den sista mars.

Många faktorer
Efter att frivilligsektorn inte lyckats hitta alternativ, har kommunen under drygt två månader undersökt om det finns en långsiktig lösning. Den förutsätter inte bara en plats som är passande för alla årstider. Dessutom måste den uppfylla detaljplan och krav på bygglov, miljö- och hälsoskydd samt brandsäkerhet.

Stora kostnader
För att rymma samtliga 120 personer skulle det krävas två uppställningsplatser. Den beräknade kostnaden för att iordningställa sådana platser är i storleksordningen 3 miljoner kronor, och den årliga driftskostnaden är 600 000 kronor. Dessutom tillkommer omkring 1 miljon kronor för att återställa platserna.

– De kostnaderna går inte att motivera utifrån likställighetsprincipen, som är lagreglerad. Det finns andra grupper med stora behov, och kommunen måste ha en struktur som håller, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

– Man ska komma ihåg att de här människorna vistas här tillfälligt med tanke på 3-månadersregeln, säger kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anders Ågren (M).

Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet.

Mer information:

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.se

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Taggar

  • utsatta eu-medborgare
  • nydalabadet
  • husvagnar
  • uppställningsplats

Regioner

  • UmeåUmeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Presskontakt

Claes Björnberg

Claes Björnberg

Presskontakt presskommunikatör 070-390 19 33